RTU BF studentu darbu aizstāvēšana jūnijā

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes studentiem. Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aistāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa jūnija garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz lbpa@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

 

Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa

Aizstāvēšanās

12.jūnijā no plkst. 9.00
13.jūnijā no plkst. 9.00
19.jūnijā no plkst. 9.00

21.jūnijā no plkst. 9.00 (ja būs nepieciešamība)

RTU BF, Āzenes 16/20, 224.auditorijā

“Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 12. jūnijā, bakalauri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Tēmas nosaukums (LV / EN) Recenzents
1 Strateičuks Edgars A.Korjakins Metāla kopnes ekonomiskā izvēle. T.Vasiļjeva
2 Senitagoja Romans A.Korjakins Koka kopnes optimizācija. A.Plahovs
3 Matiļevičs Grigorijs A.Korjakins Daudzstāvu dzīvojama ēka, Rīgā.

Multi-storey dwelling in Riga.
V-A.Lapsa
4 Aleksejeva Ilona G. Šahmenko Nanomateriālu pielietojums būvniecībā un to ietekme uz
veselību.
J. Grabis
5 Latkovska Rasita A.Korjakins Ķieģeļu otrreizējā izmantošana būvniecībā. J. Grabis
6 Brencis Krists A.Ūdris Injekciju hidroizolācija. T.Kidiks

 

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 12. jūnijā, maģistri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Tēmas nosaukums (LV / EN) Recenzents
1 Arturs Brants J.Biršs Ēku norobežojošo konstrukciju mitruma raksturojums – siltumvadītspēja gāzbetonā atkarībā no mitruma svara.

Characteristics of building envelope moisture – thermal conductivity of aerated concrete, depending on the weight of moisture.
A.Lapsa
2 Kļaviņš Āris D.Bajāre Akmeņogļu pelnu piedevas ietekme uz betona mehāniskajām īpašībām.

Coal Bottom ash as microfiller in conventional concrete.
I.Pavlovska
3 Vanders Gints A.Korjakins Atvieglotu konstrukciju projektēšana no stiprības betona.

Facilitate the construction design of high-strength concrete.
V.Mitrofanovs
4 Jankaitis Mārcis A.Korjakins Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšana ar kompozītmateriāliem bīdē.

Strengthening in shear of reinforced concrete structures with fiber reinforced plastics.
A.Sprince
5 Daukšts Jānis G.Šahmenko Ēku ārsienu siltinājuma materiāla aizsargpārklājuma sistēmas optimizācija.

Optimization of insulation coating system of external walls of buildings.
J.Noviks
6 Lementujevs Antons G.Šahmenko Nanobetona rukumu procesu izpēte, izmantojot dažādas piedevas.

Research of shrinkage processes of ultra high performance concrete, using various additives.
J.Noviks
7 Šķēls Pēteris K.Bondars Vāju grunšu (kūdras) nestspējas un saspiežamības uzlabošanas paņēmieni.

Bearing capacity and compressibility improvement possibilities of weak soils (peat).
Ā.V.Lapsa
8 Peščinskis Mihails A.Korjakins Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšana ar oglekļa šķiedras uzlikām.

Reinforcement of Concrete Structures with Carbon Fiber Tapes.
V.Mitrofanovs
9 Sergejs Filatovs G.Šahmenko Efektīvas siltumizolācijas iegūšana un izpēte.

Obtaining and research of high performance insulation.
M.Vilnītis
10 Krūmiņa Daiga D.Bajare Objektā iestrādātā transportbetona cietēšana laika apstākļu ietekmē.

Curing of the ready mixed concrete at the building site under the influence of weather conditions.
M.Vilnītis
11 Lauris Zalaks A.Korjakins Ķīmisko enkuru iestrāde dobtā betona panelī.

Chemical anchor installation in hollow concrete plate.
J.Noviks
12 Lapena Agnesa P.Kara Reflektīvie siltumizolācijas materiāli.

Reflective insulation materials.
M.Vilnītis
13 Samarcevs Vladimirs A.Korjakins Fibrobetona konstrukciju modelēšana un projektēšana.

Projection and modelling of fiber concrete construction.
D.Serdjuks
14 Upeniece Līga A.Korjakins Siltumizolācijas materiāli no porizētas keramikas.

Heat insulation materials made of porous ceramics.
I.Pavlovska

 

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 13. jūnijā, bakalauri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Tēmas nosaukums (LV / EN) Recenzents
1 Semjonovs Dmitrijs E.Skuķis Atvieglotās norobežojošās konstrukcijas Latvijā Z.Zaņevskis
2 Voronenko Filips G.Šahmenko Eiropas tehniskais regulējums būvizstrādājumu jomā. L.Gaile
3 Aļhimovičs Jevgeņijs A.Korjakins Pētn: Ārēji un iekšēji ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli.

Projekts: Sporta zāle Rēzeknē.

Interior and Exterior Eco-friendly Thermal Insulating Materials.

Projects: Sport Hall in Rezekne.
J.Noviks
4 Sikarevs Jevgeņijs P.Kara Otrreizēji pārstrādāta betona izmantošana. V.Goremikins
5 Leimants Modris A.Korjakins Betona un dažāda profila stieņu stiegrojumu savienojumu raksturs. M.Vilnītis
6 Lārmanis Edgars A.Korjakins Mūsdienīgu siltumizolācijas materiālu efektivitātes novērtēšana. B.Gaujēna
7 Providenko Aleksejs A.Korjakins Betona sienas bloku un ekoloģisko sienas bloku izpēte. V.Goremikins
8 Tupesis Romans G.Šahmenko Modernie betona veidi un to klasifikācija. U.Fausts
9 Zarembo Aleksejs A.Korjakins Koksnes materiālu degamības samazināšana. U.Fausts

 

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 13. jūnijā, maģistri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Tēmas nosaukums (LV / EN) Recenzents
1 Kaviera Madara D.Bajare Siltumizolācijas materiāli.

Heat insulation materials from hardwood fibers.
M.Vilnītis
2 Oseledko Antons E.Skuķis Metāliskas kopnes automatizēta projektēšana un optimizācija.

Computer aided design and optimization of steel truss.
D.Serdjuks
3 Šēls Jurģis D.Bajare Mazkarbonātu mālu saturošu ģeopolimēru īpašību izmaiņas dažādu cietināšanas apstākļu ietekmē.

Influence of curing shedule on the properties of carbonate-free clay containing geopolymers.
I.Pavlovska
4 Poriņa Daiga D.Bajare Ģeoplomēra saistvielas īpašības atkarībā no izejmateriālu sagatavošanas.

Geopolymer material properties depending on the raw material preparation.
I.Pavlovska
5 Jahimčika Inga A.Korjakins Stikla izstrādājumu tendences un inovācijas būvniecībā.

Glass products trends and innovations in construction.
V.A.Lapsa
6 Gaidukova Olga G.Šahmenko Betona optimālā dispersā stiegrošana.

Optimal reinforcement of fiber reinforced concrete.
E.Skuķis
7 Lisovskis Jānis A.Korjakins Koka kopņu optimizācija izmantojot pilnā faktora eksperimentu.

Optimization of wooden truss using the full factor experiment.
D.Serdjuks
8 Šolina Arita K.Kalniņš Bišu šūnu sendviča paneļu izstrāde un eksperimentālā validācija.

Honeycomb sandwich panel development and experimental validation.
V.Mitrofanovs
9 Šāble Liene K.Kalniņš Stikls nestspējas novērtēšana slodzi nesošas konstrukcijas projektēšanā.

Evaluation of glass in design of load bearing structures.
I.Mieriņš
10 Sarma-Šķestere Agnese K.Kalniņš Stiklaplasta rezervuāru optimāla projektēšanas prakses izstrāde.

Development of optimum design procedure for design of GFRP reservoir.
L.Pakrastiņš
11 Kupča Kristīne K.Kalniņš

E.Labans
„DendroLight®” šūnmateriālu skaitliskā modelēšana un eksperimentālā validācija.

Numerical modeling and experimental validation of „DendroLight®” cullear wood material.
I.Mieriņš
12 Vladislavs Gabrens G.Šahmenko Augstas izturības betons ar dažādām smalkām pildvielām.

High performance concrete with different fine additives.
Pētn. I.Pavlovska
13 Pavels Vežans G.Šahmenko Kompozītais īpaši augstas stiprības dispersi stiegrotais betons.

Ultra high-strength composite concrete with disperse reinforcement.
Pētn. J.Justs
14 Mareks Zakutajevs J.Biršs Ēku norobežojoša konstrukciju normatīvo siltumtehnisko rādītāju papamatojums pēc ekonomiskiem kritērijiem.

Justification of normative thermotechnical parameters of building envelopes by economic criteria.
V.A.Lapsa
15 Kristaps Reinieks G.Šahmenko Betona sārmu – pildvielu reakciju izpēte un ierobežošana.

Research and limitation of concrete alkali – aggregates reactions.
Pētn. V.Haritonovs
16 Dmitrijs Šitkovskis G.Šahmenko Augstās un īpaši augstās stiprības betoni ar disperso stiegrojumu.

High strength and ultra-high strength disperse-reinforced concretes.
Pētn. E.Skuķis
17 Dainis Beinarovičs G.Šahmenko Apstrādātu mālu izmantošana betonā.

Eng.: Processed clay for use in concrete.
J.Noviks
18 Nikolajs Toropovs P.Kara Pētn. Kūdras izmantošana siltumizolācijas materiālu ražošanā. Aktivētās kūdras saistvielas iegūšana un tās izmantošana kūdras/kokskaidu siltumizolācijas kompozītos.

Inžprojekts: Piecstāvu dzīvojamā ēka ar mansardstāvu un biroju telpām.

Eng. The use of peat for thermal insulation slab manufacturing. Obtaining of activated peat binder and it’s using in peat-sawdust composite materials.

Inž.projekts: 5-storey residential building with mansard and office rooms.
M.Vilnītis

 

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 19. jūnijā, bakalauri

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Tēmas nosaukums (LV / EN) Recenzents
1 Jarockis Aleksandrs A.Korjakins Pētn: Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izmantošanas perspektīvas.

Projekts: ražošanas un noliktavas ēka Daugavpilī.

Prospects of use of precast concrete structures.

Project: industrial and warehouse building in Daugavpils.
J.Šliseris
2 Cimermanis Aivars G.Šahmenko Pētn: Salmu izmantošana sienu siltumizolācijā.

Projekts: Sporta zāle ar palīgbloku.

Project: Sports hall with auxiliary building.
J.Noviks
3 Bormanis Jānis G.Šahmenko Pētn. Vietējā dolomīta izmantošana augstas stiprības betona ražošanā.

Usage of local dolomite for high strenght concrete production.

Inž. Govju kūts ar slaukšanas zāli un mēslu krātuvi.

Cowshed with a milking parlour and manure storage.
T.Kidiks
4 Kristaps Kļaviņš U.Lencis Mitruma ietekme uz sklerometrijas rezultātiem betonā.

Projekts: Autoservisa izbūve.

Project: Service station construction.
Assist. J.Šliseris
5 Ligita Šteinberga A.Korjakins Radiācijas faktora izvērtēšana būvniecībā.

Projekts: Handbola halle Olainē.

Project: Handball hall in Olaine.
Inž. A.Spicbergs
6 Mārtiņš Pabērzs A.Korjakins Cementa ražošanas izraisītās ekoloģiskās problēmas ES.

Projekts: Graudu uzglabāšanas koplekss Daugavpilī.

Project: Grain storage complex in Daugavpils.
Asist. B.Gaujēna
7 Elvijs Virsis J.Biršs Ģipškartona izstrādājumu ražošana un ekspluatācija.

Projekts: Automazgātuve.

Project: Car wash salon.
Asist. Ģ.Bērziņš
8 Inese Krēģere A.Korjakins Būvmateriāli pasīvo māju būvniecībā. V.-A.Lapsa
9 Dmitrijs Polinko G.Šahmenko Zaļo jumtu izpēte un ruļļveida hidroizolācijas materiālu salīdzinājums. K.Bondars
10 Dana Stūre U.Lencis Saliekamā dzelzsbetona sijas un kolonnas savienojumu salīdzinājums no ražošanas un montāžas viedokļa. Asist. Ģ.Bērziņš
11 Karīna Namniece A.Korjakins Putustikls grīdu un pamatu siltumizolācijā, tā efektivitāte. Inž. N.Jakimovs
12 Aleksejs Bučinskis G.Šahmenko Koloidālā silīcija dioksīda ietekme uz betona īpašībām. J.Noviks
13 Diāna Golubeva E.Skuķis Grīdas apdares materiāli (lamināts; parketa dēļi un parkets), to īpašības un priekšrocības. Inž. V.Mihailovs
14 Mihails Spasjuks A.Korjakins Metāla kopņu optimizācija pēc materiāla izmaksām un ekspluatācijas izdevumiem. Inž. P.Adsons
15 Ieva Lejiņa J.Biršs Pašattīrošo fasādes apdares materiālu analīze. V.A.Lapsa
16 Rihards Ručevics A.Korjakins Betona un dažādu profila stieņu stiegrojuma savienojuma raksturs. Inž. A.Ševeļkovs
17 Jānis Ruskuls D.Bajāre Akmeņogļu izdedžu utilizācijas iespējas betonā. V.A.Lapsa
18 Vasīlijs Naumovs A.Kovaļovs Jumta konstrukcijas racionāla izvēle. Inž. P.Adsons
19 Aleksandrs Kirilovs A.Ūdris Mitruma un pārbaudāmo elementu masivitātes ietekme uz tipiskāko betona negraujošo pārbaužu rezultātiem. Inž. K.Kostjukovs

 

Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

11.jūnijā no plkst. 10.00
14.jūnijā no plkst. 10.00 (maģistra darbi)

18.jūnijā no plkst. 10.00

RTU BF, Āzenes 16/20, Sēžu zālē

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 11. jūnijā

N. p. k. Uzvārds, vārds Vadītājs Recenzents Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1. Mārtiņš Mende Juris Noviks Ārijs Skujiņš Sporta un atpūtas centrs Talsu novadā.

Sports and activity centre in Talsi.
Paliekošo veidņu ierīkošanas efektivitāte.

Efficiency of permanent mold installation.
2. Dainis Gelbergs V. Lūsis Genādijs Šahmenko Koka paneļu māju ražošanas cehs Koka paneļu tehnoloģijas pielietošana ēku būvniecībā un rekonstrukcijā
3. Jurijs Šiļins Mārtiņš Vilnītis Oskars Lumpovs Lopu novietne Z/S Suresone, Beļavas pagastā. Raksturīgākās kļūdas mūra konstrukciju izbūvē.
4. Kārlis Ermansons Mārtiņš Vilnītis Mārtiņš Draudiņš Sporta komplekss, Saldus.

Sports hall at Saldus.
Paliekošo veidņu sistēmu izmantošanas perspektīvas.

Non-removable formwork systems perspective.
5. Vadims Jegorovs Mārtiņš Vilnītis Patricija Kara Medicīnas izstrādājumu ražošanas korpuss, Baltkrievija, Fanipole.

Medical ware production block in Belarus, the Fanipol
Problēmas un risinājumi dažādu konstrukciju veidņu sistēmu izmantošanā.

Issues and solutions using formwork constructions systems
6. Pauls Feodorovs Mārtiņš Vilnītis Mārtiņš Draudiņš Daudzdzīvokļu ēka, Rīgā.

Apartment House in Riga.
Jūras vēja parki, to tehnoloģiskie risinājumi un nākotnes perspektīvas.

Offshore Wind parks, the technological solutions and future perspectives.
7. Mārtiņš Līsmanis Kārlis Kostkjukovs Ģirts Vīksne Saliekamā dzelzsbetona daudzstāvu dzīvojamā pasīvā ēka.

Prefabricated concrete multi-storey residential passive house.
Saliekamā dzelzsbetona pasīvā ēka.

Prefabricated concrete passive house.
8. Rinalds Elksnis Mārtiņš Vilnītis Kaspars Aksenoks Biroju un noliktavas ēka, Mārupe.

Office building and warehouse in Marupe.
Tehnoloģiskie risinājumi sabiedrisko ēku ugunsdrošības prasību nodrošināšanai.

Technological solutions of fire requirements for public buildings.
9. Sergejs Panteļejevs Mārtiņš Vilnītis Nikolajs Arajevs Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Rīgā. Progresīvi hidroizolācijas risinājumi.
10. Dmitrijs Stupaks Mārtiņš Vilnītis Jurijs Ivaņuks Pakalpojumu centra rekonstrukcija Limbažu novads, Skultes pagasts „Pagastmāja”.

Service Centre reconstruction „Pagastmaja”, Limbažu municipality, Skultes parish.
Mitruma novēršana pagraba norobežojošās konstrukcijās.

Removal of moisture from basement constructions.
11. Ilgvars Štāls T. Kidiks Genādijs Šahmenko 6 stāvu dzīvojamā ēka.

6 story residental building.
Superplastifikātoru loma augstas stiprības betonu tehnoloģijā.

Role of superplasticizers in high strength concrete technology.
12. Igors Levša Mārtiņš Vilnītis Patricija Kara Ražošanas un noliktavas ēku komplekss, Rīgā. Savietoto jumtu pārbūves tehniskie risinājumi.
13. Ieva Aune Jānis Grabis Viesturs Brūniņš Universālā halle Liepājā.

Universal hall in Liepaja.
Augstākās izglītības iestāžu iekšējo konstrukciju skaņu izolācija.

Sound insulation for structures of higher education institutions.

 

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 14. jūnijā

N. p. k. Uzvārds, vārds Vadītājs Recenzents Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1. Olga Skorobogatova Juris Noviks Vladimirs Kožuhovs Biroju ēka, Maskavas iela 34, Rīgā.

Office building Maskavas street 34, Riga.
Optimālās ārsienu konstrukcijas izvēle mazstāvu ēkām.

Choice of the optimal design of external walls for low buildings.
2. Sanita Rubene Juris Noviks Pauls Ragainis Apvienotās projektēšanas un būvdarbu procedūras ietekme uz darba ražīgumu būvlaukumā.

Impact of the design and build procedure to the productivity of construction works on the construction site.
3. Pēteris Paleps Juris Noviks Raimonds Ozols Pasīvo māju ekonomiskā efektivitāte.

Economic efficiency of passive houses.
4. Simona Nazarova V.A.Lapsa Inese Kozlova Darba aizsardzība būvniecībā: likumdošana un prakse.

Work safety in construction legislation and practice.
5. Nauris Nazarovs V.A.Lapsa Artūrs Veiss Latvijas būvniecības likuma tapšanas gaita un tā ietekme uz vispārīgiem būvnoteikumiem.

Creation process of Latvian construction law and its impact on the construction regulations.
6. Elīna Zauere Jānis Grabis Jānis Lāčaunieks Pasīvo ēku jumti.

Passive house roof.
7. Jānis Ābele Jānis Kreicburgs Juris Biršs Slāņainie paneļi kā mūsdienīgs risinājums būvniecībā.

Progressive construction with sandwich panels.
8. Ermansons Normunds Vilnītis Mārtiņš Borodiņecs Anatolijs Siltumtehniskie mērījumi renovētu ēku norobežojošās konstrukcijās.

Heat Engineering Measurements OF Renovated building envelopes.
9. Deniss Dergunovs V.Lūsis Gints Šķenders Neviendabīgs fibrobetons.

Heterogeneous fibroconcrete.
10. Juris Amanis V.A.Lapsa Gints Šķenders Koka būvkonstrukciju jaunākās tehnoloģijas un to attīstības virzieni.

The latest technologies in wooden building constructions and directions of its development.
11. Alvis Auga Baiba Gaujēna Diāna Bajāre Norobežojošo konstrukciju siltuma inerces ietekme uz iekšējās gaisa temperatūras stabilitāti.

The influence of the external walls thermal inertia of the internal air temperature stability.
12. Eduards Ulmanis V.A.Lapsa Kristaps Gode Cementa java un fibrobetons ar modificētām celulozes šķiedrām.

Cement mortar and fiber-reinforced concrete with modified cellulose fibers.
13. Alvis Krauklis Baiba Gaujēna Aldis Grasmanis „Aukstuma tiltiņu” izpēte un to novēršana dažāda tipa ēkās.

Analysis and prevention of thermal bridges in different buildings.
14. Igors Beļuzovs V.A.Lapsa Raitis Brencis Injekciju hidroizolācija.

Injection waterproofing.
15. Igors Jakuševičs V.A.Lapsa Pavels Akišins Siltuma zudumi Latvijas elektroapakšstacijās. Problēmas un risinājumi.

Heat loss in Latvia power substation buildings. Problems and solutions.
16. Laura Dembovska Tomass Kidiks Juris Biršs Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Parīzē. Līmētās koka konstrukcijas ‘KLH’.

Reconstruction of appartment house in Paris. Cross laminated timber constructions ‘KLH’.
17. Edgars Kļaviņs Vilnītis Mārtiņš Eduards Skuķis Pārseguma plātņu stiegrojuma optimizācija.

Reinforcement optimization of concrete slab.
18. Lozda Edgars Mironovs Viktors Juris Biršs Būvniecībā aktuālākās cikliskās būvmašīnas, apkopju un remonta apskats un salīdzinājums.
M
ost current cyclical construction machinery maintenance and repair, its overview and comparison.
19. Agita Eglīte Jānis Grabis Dmitrijs Serdjuks Tilta projekts pār Ķekavas upi.

The Project of the bridge over river Kekava.
Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšana ar stiegrotu polimērmateriālu.

Strenghtening of reinforced concrete constructions with fiber polimer.

 

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 18.jūnijā

N. p. k. Uzvārds, vārds Vadītājs Recenzents Inženierprojekta tēma (LV / EN) Bakalaura / Maģistra darba tēma (LV / EN)
1. Aigars Baumanis V.Lūsis Ārijs Skujiņš Lielveikala ēkas būvniecība Olainē Ultraplāno šķidro keramikas siltumatstarojošo materiālu pielietošanas iespējas būvniecībā
2. Linda Smirnova Kārlis Kostkjukovs Armands Dauksts Daudzstāvu dzīvojāmā māja.

Engineering Design Project ”Apartment house”.
Mūsdienu saliekamo dzelzsbetona paneļu fasāžu izbūves priekšrocības un trūkumi.

Advantages and disadvantages of modern prefabricated concrete sandwich panel fasade construction.
3. Aigars Ausējs Juris Noviks Ilgvars Mizēns Zivju saldētava Vānes ielā 21a, Liepāja.

Fish Cold – Storage at 21a Vānes St., Liepāja.
Skrūvpāļu pielietošana būvju pamatiem.

Use of helical piles in building foundation.
4. Ģirts Ronis Juris Noviks Aivars Lākutis Daudzfunkcionāla sporta zāle Aizputē, Ziedu ielā 7.

Multi-purpose gymnasium at 7 Ziedu St., in Aizpute.
Savietoto jumtu izbūves efektivitāte un trūkumi.

Efficiency and drawbacks of combined roof constructions.
5. Ivans Artjomovs V.Lūsis Uldis Lencis Monolīta dzelzsbetona dzīvojamā ēka Daugavpilī.

7 storey house of reinforced monolithic concrete at Daugavpils.
Monolīta dzelzsbetona ēku konstrukciju tehnisks un ekonomisks novērtējums.

Monolithic reinforced concrete building structures technical and economical assessment.
6. Aleksandrs Kaļinovs Kārlis Kostkjukovs Aleksandrs Korjakins Piecstāvu dzīvojamā māja ar pazemes stāvvietu.

Five-story residential house with underground car park.
Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju un monolītā dzelzsbetonakonstrukciju salīdzinājums daudzdzīvokļu ēku būvniecībā.

Application comparison of prefabricated concrete and cast in-situ concrete in multi-story building.
7. Artūrs Peredistijs V.Lūsis Genādijs Šahmenko Daudzstāvu dzīvojamā ēka Rīgā.

Multi-storey residential building in Riga.
Paliekošo veidņu tehnoloģijas.

Permanent formwork technology.
8. Mihails Juhņēvičs V.Lūsis Uldis Lencis Džūkstes vidusskolas sporta zāle. Pamatu un pamatņu pastiprināšanas jaunākie paņēmieni.
9. Sandijs Vasiļevskis Mārtiņš Vilnītis Patricija Kara Sociālā daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Lomonosova ielā.

Social multi-apartment house in Riga, Lomonosova street.
Ēku energoefektivitātes pārbaudes metodika un tās pielietošana praksē.

Building energy efficiency assessment methodology .
10. Artjoms Gekišs V.Lūsis Uldis Lencis Tērauda būvkonstrukciju ražošanas cehs.

Structural steel componentsproduction workshop.
Urbto pāļu jaunākās tehnoloģijas.

The latest technologies of bored piles.
11. Jānis Celmārs Jānis Grabis Dmitrijs Serdjuks Noliktava ar biroja kompleksu.

Warehouse with Office complex.
Metāla kopnes optimizācija.

Optimization of steel truss.
12. Ruta Millere Juris Noviks Vilnis Puļķis Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Jeruzalemes ielā, Rīgā.

Dwelling house reconstruction in Riga, Jeruzalemes street.
Mazstāvu dzīvojamo ēku pamatu pastiprināšana un remonts.

Low rise building foundation enhancement and reconstruction.
13. Andrejs Monahovs V.Lūsis Aleksandrs Korjakins Daudzdzīvokļu ēkas būvniecība Rīgā, Valguma ielā. Populārāko jumta segumu tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums.

 

Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

14.jūnijā

RTU BF, Āzenes 16/20, 326.auditorijā

Aizstāvēšanās saraksts 2012. gada 14. jūnijā

Nr. Vārds, Uzvārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Viktors Gerners Maģistra darbs:

Koka konstrukciju mezglu ar ielīmētām stiegrām darbības analīze.

Behaviour Analyze of Timber Structural Joints Strengthened by Steel Bars.

Prof. D.Serdjuks Prof.A.Korjakins
2 Jans Veļičko Maģistra darbs:

Pāļu eksperimentālo pārbaužu rezultātu analīze.

Analysis of Piles Experimental Tests.
Doc. N. Tirāns Doc. K.Bondars
3 Māris Luste Maģistra darbs:

Betona elementu ar nemetālisko stiegrojumu darbības analīze.

Behaviour Analysis of Non-metallic Reinforced Concrete Elements.
Prof. L.Pakrastiņš Doc. A.Skudra
4 Jānis Dzenis Maģistra darbs:

Dzelzsbetona kolonnu plaisāšanas analīze lielas ekscentritātes gadījumā.

Cracking Analyse of Reinforced Columns with High Eccentricity.
Prof. L.Pakrastiņš Prof. A.Korjakins
5 Einārs Jaunzems Maģistra darbs:

Tēraudbetona kompozītmateriālu kolonnu aprēķina metožu salīdzinājums un analīze.

Analysis and Comparison of Calculation methods for Concrete Filled Steel Columns.

Prof. L.Pakrastiņš Doc. K.Bondars
6 Arnis Klinovičs Maģistra darbs:

Stiegrbetona plātņu caurspiešanas analīze ar galīgo elementu metodi.

Punching Shear Analysis of Reinforced Concrete Slabs by Finite Element Method.
Prof. L.Pakrastiņš Doc. K.Kalniņš
7 Jūlija Šiļina Maģistra darbs:

Koka mezglu stinguma analīze.

Analysis of Timber Joints Stiffness.
Doc. K.Bondars Prof. I.Radiņš
8 Aleksandrs Stasens Maģistra darbs:

Tiltu balstu aizsardzības pret kuģu triecienu paņēmienu analīze.

Analyse of Bridges Supports Protection Method from Vessel’s Strike.
Prof. D.Serdjuks Dr.sc.ing. Svetlana Polukoško
9 Vladimirs Korņijenko Maģistra darbs:

Polipropilēna šķiedru fibrobetona ierievju savienojumu stiprība.

Strength of Polypropylene Fiber Concrete Shear Joints.
Prof. L.Pakrastiņš Doc. V.Ā.Lapsa
10 Kirils Džuvaga Maģistra darbs:

Daudzstāvu ēku tērauda karkasu mezglu darbības analīze.

Behaviour Analyze of Multistory Steel Frameworks Joints.
Prof. D.Serdjuks Asoc.prof. J.Grabis
11 Jana Sandberga Maģistra darbs:

Stiepta nesoša kompozītelementa parametru analīze.

Parameter Analyze of Tensioned Composite Load-bearing Element.
Prof. D.Serdjuks Prof. A.Korjakins
12 Kārlis Kaukulis Bakalaura darbs:

Kopnes režģa atsevišķu risinājumu darbības analīze.

Behaviour Analysis of Specific Truss Web Solutions.

Inženierprojekts:

Dzelzceļa stacijas ēka.

Railway Station Building.
Pētn. V.Goremikins Pētn. U.Lencis
13 Jānis Mētra Bakalaura darbs:

Tērauda rāmju projektēšanas īpatnības Eiropas valstīs.

Differences of Steel Frame Design in Europe.

Inženierprojekts:

Noliktavas ēka ar nesošo tērauda karkasu.

Steel Frame Warehouse Building.
Lekt. L.Gaile Pētn. U.Lencis
14 Vladislavs Pozņaks Bakalaura darbs:

Viļņota jumta seguma kā stinguma diafragmas darbības analīze.

Behaviour Analysis of Stressed Skin Diaphragm Action.

Inženierprojekts:

Lielveikals ar nesošo tērauda karkasu.

Steel Frame Supermarket.
Lekt. L.Gaile Lekt. B.Gaujēna
15 Gustavs Sirmovičs Bakalaura darbs:

Sevišķi augstas stiprības fibrobetona kupola tehniski ekonomiskā analīze.

Techno economic Study of Ultra High Strength Fiber – reinforced Concrete Dome.

Inženierprojekts:

Konferenču zāle ar kupola pārsegumu.

Conference Hall with a Dome Roof.
Prof. L.Pakrastiņš M.Sc.Eng. I.Paegle
16 Sergejs Tuļins Bakalaura darbs:

Piestātņu rekonstrukcijas variantu izstrāde.

Investigation for Berth Reconstruction.

Inženierprojekts:

Piestātņu rekonstrukcija Rīgas brīvostā.

Reconstruction of quays in the Free Port of Riga.
Dr.sc.ing. L.Ļakmunds Doc. A.Ūdris
17 Kristaps Šterns Bakalaura darbs:

Grunts atbalsta konstrukciju stabilizējošo spēku mobilizācijas analīze.

Stabilizing Force Analyze of Soil Retaining Structure.

Inženierprojekts:

Dzīvojamā un biroja ēka Rīgā.

Residential and Office Building in Riga.
Doc. K.Bondars Doc. A.Skudra
18 Valērijs Dolžikovs Bakalaura darbs:

Arkveida līmētu koka pārsegumu konstruktīvo elementu formas izpēte.

Shape Investigation of Structural Elements of Arched Laminated Timber Ceiling.

Inženierprojekts:

Izstāžu zāle.

Exhibiton Hall.
Pētn. V.Goremikins Pētn. P.Kara
19 Daiga Aumeistare Bakalaura darbs:

Bibliotēkas ēka.

Library building.

Inženierprojekts:

Betona šļūdes deformāciju eksperimentālā izpēte.

Experimental Study of Concrete Creep Deformations.
Lekt. A.Sprince Doc. G.Šahmenko
20 Inese Virbule Bakalaura darbs:

Koka karkasa racionālo parametru izvēle.

Timber Frame Justification.

Inženierprojekts:

5-stāvu koka karkasa dzīvojamā māja.

Five-storey Timber Frame Residential Building.
Prof. D.Serdjuks Doc. G.Šahmenko
21 Aiva Kukule Bakalaura darbs:

Līmētas koksnes loka nestspējas analīze.

Load – bearing Analyze of Glued Timber Arch.

Inženierprojekts:

Tirdzniecības centrs.

Trade centre.
Prof. K.Rocēns Doc. A.Skudra

Dalies tālāk