LBPA biedru kopsapulce

Šī gada 30.martā norisinājās Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas biedru kopsapulce.

Pirms biedru kopsapulces biedrībā tika uzņemti 3 jauni biedri: Kārlis Vilkaušs, Atis Degro un Kaspars Grūbe.

Biedru kopsapulce sākās ar revīzijas komisijas ziņojumu par 2011.gadu, kurā tika konstatēts, ka biedrības valde darbojusies atbilstoši statūtiem un nekādi pārkāpumi tās darbībā nav konstatēti. Tāpat valde ar biedrības līdzekļiem rīkojusies taupīgi, tāpēc komisija rekomendēja apstiprināt LBPA 2011.gada pārskatu, kas vienbalsīgi tika arī izdarīts.

Tālāk ar ziņojumu par 2011.-2012.gadā paveiktajiem darbiem uzstājās LBPA valde. Der atzīmēt, ka LBPA savā pirmajā darbības gadā ir uzrādījusi vērā ņemamus rezultātus:
  • LBPA iestājušies jau vairāk kā 50 biedri un katru mēnesi biedrībā tiek uzņemti arvien jauni biedri;
  • Ir radīta atraktīva un dinamiska biedrības mājas lapa, kas kalpo par biedrības informatīvo ruporu;
  • Biedrības biedri aktīvi iesaistījušies dažādās ar izglītību un likumdošanu saistītās iniciatīvās un darba grupās, kā arī attīstīta ciešāka sadarbība ar LBS, tādējādi uzlabojot LBPA atpazīstamību;
  • Tika aktīvi strādāts pie pasākumiem, kas nākotnē ļaus uzlabot gan projektētāju darbu, gan arī pasūtītāju iespējas saņemt kvalitatīvu darbu;
  • Tika uzsākts darbs pie vairākiem aktuāliem pētījumiem;
  • Biedrība strādāja pie regulāro pasākumu organizēšanas.

Atbilstoši statūtiem tika vēlētā jaunā valde un valdes priekšsēdētājs. Atgādinām, ka LBPA statūti paredz valdi un valdes priekšsēdētāju vēlēt katru gadu valdes kopsapulcē, pie tam valdes priekšsēdētājs savā amatā drīkst strādāt tikai 1 termiņu pēc kārtas. LBPA biedru kopsapulce ievēlēja šādu valdi: Gatis Počs, Ģirts Vīksne, Kaspars Bondars, Normunds Tirāns un Mārtiņš Studers, pēdējo ievēlot arī par valdes priekšsēdētāju.

Iepriekšējā valde īpašu atzinību par izrādīto aktivitāti izteica: Annai Gračovai, Jurim Orlovam un Normundam Tirānam.

Tāpat biedru kopsapulcē tika spriests par nākamā gada biedrības stratēģiju un aktivitātēm. Tika nolemts turpināt organizēt regulāros LBPA pasākumus uzaicinot piedalīties visus interesentus, turpināt darbu pie projekta sastāva izstrādes, likumdošanas iniciatīvām un pētījumiem, attīstīt biedrības mājas lapu, un vēl vairākām iniciatīvām.

Raksta autors Gatis Počs
LBPA valdes loceklis
Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk