LBPA un LBS darba grupu sadarbība

Šī gada 14.martā notika ikmēneša LBS Projektēšanas sekcijas sēde.

Šajā sēdē LBPA pārstāvji atkārtoti aktualizēja jautājumu par būvprojektu aprēķinu atskaišu nepieciešamību. Projektēšanas sekcijas dalībniekiem atkārtoti tika prezentēts LBPA aprēķinu grupas izstrādātais “Prasības aprēķinu atskaites izstrādei 1.redakcija”. Sekcijas dalībnieki vienojās vēlreiz izskatīt šo materiālu, kā arī sniegt savus komentārus, ja tādi radīsies.

Līdzšinējā prakse, kad aprēķina atskaite nav jānodod būvvaldē kopā ar skaņojuma projekta sējumu, nestimulē kvalitatīvu būvkonstrukciju projektēšanas procesu. LBPA biedri uzsvēra, ka tā būtu tikai normāla prakse, ja katram būvprojektam būtu pievienots elektroniskais datu nesējs ar aprēķina atskaiti. Šī sistēma arī neradītu papildus noslodzi būvvaldēm.

Tāpat sekcijas sēdes laikā tās dalībnieki vienojās, ka ir nepieciešams efektīvi izmantot pieejamos cilvēkresursus. LBS projektēšanas sekcija turpinās darbu pie prasībām pamatu projektēšanai, savukārt LBPA darba grupa strādās pie prasībām saliekamā un monolītā dzelzsbetona konstrukciju projektu sastāvam un saturam. Klātesošie vienojās maijā apmainīties ar sagatavotajiem materiāliem, lai tos varētu apspriest, komentēt un papildināt.

Par šo LBS projektēšanas sekcijas sēdi lasi arī LBS mājas lapā.

Raksta autors Gatis Počs
LBPA valdes priekšēdētājs
Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk