Atskats uz 2011.gada rudens aktivitātēm

2011.gada 14 oktobrī notika 42.Pasaules Standartu dienai veltīts seminārs, kuru organizēja SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”. Šajā seminārā piedalījās arī Standartu tehnisko komiteju dalībnieki un LBPA pārstāvji: Latvijas Standartizācijas tehniskās komitejas STK 30 locekļi Leonīds Pakrastiņš un Līga Gaile. Seminārs šogad tika veltīs Standartu izstrādes procesam un tehnisko komiteju aktuālajiem jautājumiem. Ar ziņojumiem uzstājās Ingars Pilmanis (SAMC Standartizācijas biroja vadītājs), Inga Apsīte (Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore), Jānis Kļaviņš (AS LODE attīstības direktors, Latvijas būvmateriālu un būvizstrādājumu tehniskās komitejas STK 4 priekšsēdētājs), Daina Sproģe (SAMC Standartizācijas nodaļas vadītāja).

Diskusijas laikā tika apspriesti Latvijas standarta (LVS) darbības pilnveidošanas un organizācijas aspekti. Klātesošie tika informēti par LVS pakalpojuma „E-paziņojums par Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem un atceltajiem Latvijas standartiem” paplašināšanu. Pārspriests Eiropas standartu stratēģiskais redzējums un standartu loma un vieta likumdošanā. Atzīmēta tehniski modernas un caurskatāmas standartizācijas sistēmas nozīmīga loma konkurētspējas veicināšanā un Eiropas ekonomikas izaugsmes paātrināšanā, kā arī svarīgums NVO organizāciju finanšu atbalstam un piesaistīšanai standartu izstrādē ES līmenī, atbilstoši pašreiz izstrādātai standartizācijas ES Regulai.

Debašu laikā izkristalizējās neatrisinātie juridiskie jautājumi ES līmenī: ko nozīmē obligāti standarti un vai standarti var tikt uzskatīti par normatīvajiem aktiem? Pagaidām gan Eiropā, gan Latvijā tiek praktizēta pieeja, ka standartu piemērošana un izstrāde ir brīvprātīga. Diskusijas dalībnieki vienojušies par to, ka valstiskajā līmenī ir jāpanāk, lai ir nodrošināta kvalitātes pierādīšanas iespējamība caur Latvijas likumdošanu, un ja standarti tomēr tiks noteikti kā obligāti, tiem jābūt pieejamiem bez maksas visās Dalībvalstu valodās, kas diemžēl ir saistīts ar papildus finansējuma nepieciešamību.

Tika panākta vienošanās veicināt turpmāko sadarbību un turpināt apspriešanu par Eiropas un Latvijas likumdošanu standartizācijas jomā tuvākajā laikā detalizētāk pa tautsaimniecības nozarēm.

Ar Ingara Pilmana ziņojumu variet iepazīties šeit.

Raksta autors Leonīds Pakrastiņš
LVS STK30 priekšsēdētājs

Dalies tālāk