Apaļais galds par augstākās izglītības kvalitāti

[dropcap style=”font-size: 60px; color: #8b2336″] Šī [/dropcap]gada 13.martā Rīgas Tehniskajā universitātē Eiropas Sociālā Fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros notika apaļā galda diskusija par augstākās izglītības kvalitāti būvniecības nozarē.

Uz tikšanos bija aicināti būvniecības nozares pārstāvji: arhitekti, ceļu projektētāji, projektu vadītāji, mērnieku un būvfirmu pārstāvji, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, zinātnieki un nesen RTU beigušie studenti, kā arī vairāki LBPA biedri, pārstāvot būvkonstrukciju projektētājus. Diskusiju vadīja starptautisku ekspertu grupa 3 profesoru sastāvā.

Diskusijā LBPA biedri norādīja:

[custom_list type=”dot”]

  • studentu zināšanu līmenis ar katru gadu paaugstinās;
  • studentiem ir atzīstamas teorētiskās zināšanas, tomēr pietrūkst praktiskās pieredzes;
  • studiju programmās tomēr pietrūkst specifisko priekšmetu;
  • studiju procesā praktiski netiek strādāts grupu projektos, kuros būtu iesaistīti vienas nozares dažādu specialitāšu studenti;
  • studiju procesā maz tiek runāts par uzņēmējdarbības iespējām un par to, kā ar savām zināšanām radīt produktu;
  • būtu nepieciešams modernizēt laboratoriju tehnisko aprīkojumu;
  • patlaban studentiem ir problēma atrast prakses vietas un trūkst organizētas darbības šajā virzienā.

[/custom_list]

Interesanti bija arī noskaidrot, ka ir nozares, piemēram, ģeomātika un enerģētika, kur nozarē valda jauno speciālistu deficīts. Tāpat bija vērojama viedokļu dalīšanās par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, kas norādīja uz atšķirībām individuālos gadījumos un iespējams individuālās specialitātēs.

Neveiklas situācijas nācās piedzīvot tiem, kas nespēja komunicēt angļu valodā.

Diskusija likās būtiska tieši šobrīd, kad Roberts Ķīlis (Izglītības un zinātnes ministrs) ir aktualizējis augstākās izglītības un izglītības sistēmas kopumā reformu, tāpēc būtu interesanti iepazīties ar šī projekta rezultātiem.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšēdētājs
Sertificēts būvinženieris[/author_info] [/author]

Dalies tālāk