Strādāsim legāli

Ņemot vērā pēdējā laika Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbības, pārbaudot juridiskās personas vairākos biroju namos, kuros izvietojušies tieši projektētāju biroji, atgādinām visiem būvkomersantiem, kolēģiem un aroda brāļiem, ka nepieciešams veikt datoru auditu, lai pārliecinātos par visu programmu un datu legalitāti. Nereti atklājas, ka kādās datora atmiņas dzīlēs no seniem laikiem aizķērusies kāda informācija vai programma, kura jau sen netiek lietota un par kuras izcelsmi var nākties skaidroties ar jau iepriekš pieminētajiem ekonomikas policijas izmeklētājiem.

Lūdzu, esiet modri:

  • Pārbaudiet visu uzstādīto programmu licences un to iegādes pavaddokumentus (pavadzīmes) – tas ir vienīgais pierādījums datorprogrammu iegādei, jo oriģinālo disku esamība nevar kalpot par pierādījumu to legālai izcelsmei.
  • Pārbaudiet bezmaksas programmu licences – vai tās tiešām ir bezmaksas, ja tiek izmantotas komerciāliem mērķiem. Uz šo juridiskās personas bieži iekrīt, jo izmanto programmas, piemēram, antivīrusi AVG, utml., kas ir bezmaksas tikai privātai (ne komerciālai) lietošanai.
  • Pārbaudiet vai uz datoriem neglabājas ar autortiesībām aizsargāti audiovizuālie materiāli – filmas un mūzika. Kā arī ieteicams papildināt darba līgumu un/vai „Instrukciju darbam ar datoru” ar punktu par darbinieka atbildību par šādu materiālu glabāšanu uz darba datora.

Atgādinām, ja Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei veicot pārbaudi tiek konstatēti ar autortiesībām aizsargāti audiovizuālie materiāli, tad tiek izņemts dators un/vai tā datu nesējs. Programmu legalitāti jāpierāda, uzrādot (parasti nedēļas laikā) to iegādes pavaddokumentus.

Ja tiek konstatētas nelegālas datorprogrammas un/vai ar autortiesībām aizsargāti audiovizuālie materiāli un to iegādes summa nepārsniedz 5 minimālās mēnešalgas (kas šobrīd Latvijā ir 1000LVL), tad stājas spēkā administratīvā atbildība.

Citāts no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa:

„155.8 pants. Autortiesību vai blakustiesību pārkāpšana

Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus.”

Ja tiek konstatētas nelegālas datorprogrammas un/vai ar autortiesībām aizsargāti audiovizuālie materiāli un to iegādes summa pārsniedz 5 minimālās mēnešalgas (1000LVL), tad stājas spēkā kriminālatbildība uzņēmuma vadītājam (valdes priekšsēdētājam, jo statūtos nav noteikts citādi).

Citāts no Krimināllikuma:

„148.pants Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana

(1) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”

148. panta pirmajā daļā minētais būtisks kaitējums ir noteikts likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23. pantā”:

„23.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

(2) Par ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

(3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.”

Gribas atgādināt visiem projektētājiem būt modriem, turēt kārtībā savas datu sistēmas un veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu iespējamās nepilnības.

Tāpat jāatgādina, ka nelicencētas programmatūras izmantošana ir noziegums, tāpēc tie, kas ikdienā izmanto nelicencētu programmatūru, padomājiet divreiz, vai savas ikdienas maizes pelnīšanas nolūkā esat gatavi kļūt par zagļiem. Galu galā tā ir tāda pati zagšana, kā, piemēram, sveša auto aizdzīšana. Būvinženieris nevar nolaisties tik zemu, lai maizi pelnītu zogot – tas pilnībā sagrauj visu nozares prestižu.

Raksta autors Andris Bērziņš
LBPA biedrs

Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk