Gada būvinženieris Latvijā

Žurnāls „Latvijas Būvniecība” jau 4.gadu rīko konkursu „Gada būvinženieris Latvijā”.

Būves un projekti Latvijā tiek nominētas un saņem prestižas būvniecības un arhitektūras gada balvas. Taču to visu rada cilvēki. Viņi būvē mājas, ceļus, tiltus, rūpnīcas, skolas utt. Cilvēks būvniecībā – kā viņam šodien klājas? Vai viņš lepojas ar savu darbu vai varbūt jūtas aizmirsts un nenovērtēts? Žurnāls „Latvijas Būvniecība” vēlas izcelt un novērtēt tos vadošos un jaunos speciālistus būvniecībā, tos labākos būvinženierus, kuru ieguldījums ir patiess un nenovērtējams, kuri veic vairāk par pienākumos noteikto un kuri darbojas savā profesijā ar tādu atdevi, ko ir vērts parādīt ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Konkursa misija

 • Atrast cilvēkus, kam pateicoties tiek celts Latvijas būvniecības nozares prestižs.
 • Noskaidrot labāko projekta vadītāju, sertificēto būvdarbu vadītāju, jauno būvinženieri, sertificēto inženieri–projektētāju Latvijā 2011. gadā.
 • Noskaidrot būvdarbu vadītāju, kas pelnījis īpašu atzinību par darbiem restaurācijā, individuālo māju būvniecībā , inženiertehnisko risinājumu izpildē.
 • Atzinīgi novērtēt profesionālus un zinošus būvinženierus Latvijā, kuri paveikuši savā profesionālajā jomā ko īpašu.
 • Sekmēt būvniecības kvalitāti Latvijā.

Konkursa termiņi

 • Konkursa izsludināšana – 2011. gada 28.novembris
 • Darbu pieņemšana – līdz 2012. gada 17. februāra plkst. 17.00
 • Darbu nodošana žūrijai – 2012. gada 20. februāris
 • Žūrijas novērtējumu apkopošana – 2012. gada 20. februāris-10.marts
 • Gada balvas pasniegšana – 2012. gada marta otrā puse

Nominācijas

 • Gada projekta vadītājs Latvijā 2011
 • Gada būvdarbu vadītājs Latvijā 2011
 • Gada jaunais būvinženieris Latvijā 2011
 • Gada inženieris – projektētājs 2011

Specbalvas

Žūrijai ir tiesības piešķirt specbalvas būvdarbu vadītājiem par īpašu ieguldījumu restaurācijas darbos, inženiertehnisko risinājumu veikšanā, individuālo māju būvniecībā u.c.

Prasības pretendentiem

 • Pretendentam uz titulu „Gada projekta vadītājs Latvijā 2011” un „Gada būvdarbu vadītājs Latvijā 2011” jābūt Latvijā strādājošam būvinženierim ar inženiera darba pieredzi ne mazāku par 5 (pieciem) gadiem.
 • Pretendentam uz titulu „Gada jaunais būvinženieris Latvijā 2011” jābūt no 2 (divu) līdz 5 (piecu) gadu darba pieredzei.
 • Pretendentam uz titulu „Gada inženieris–konstruktors Latvijā 2011” jābūt vismaz 5 (piecu) gadu stāžam projektētāja darbā.
 • Pretendendēt uz balvām var personas, kas strādājušas būvobjektos, kuri 2011. gadā atrodas celtniecības procesā vai ir nodoti ekspluatācijā 2011. gadā.
 • Piedalīšanās konkursā ir bez maksas.

Pretendentu pieteikšana

 • Pretendentus konkursam piesaka trešā puse – būvfirmas, darba devēji, projektu pasūtītāji, par pretendenta darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki.
 • Pieteikumus pieņem līdz 2012. gada 17. februāra plkst. 17.00
 • Pretendentu pieteikšana tiek izsludināta žurnāla „Latvijas Būvniecība” mājaslapā, žurnālā „Latvijas Būvniecība” un ar sadarbības partneru starpniecību (būvfirmas, pašvaldības, būvinspekcijas, ziņu aģentūras, rajonu avīzes, draudzīgie mediji), kā arī konkursam var sekot līdzi twitterī.
 • Pieteikuma anketa.
Papildinformācija

Papildinformāciju var saņemt pie organizatoru pārstāves Gunitas Jansones:

e-pasts: gunita@lilita.lv; tālr.: 67061600;

Dalies tālāk