LBPA tiekas Lāčplēša dienā

11. novembrī notika regulārā LBPA biedru, atbalstītāju un interesentu tikšanās. Sanāksmes pirmajā daļā Jans Veļičko uzstājās ar prezentāciju par uzzināto nule Briselē notikušajās Eirokodeksa 2 (turpmāk – EC2) praktiskajās apmācībās. Interesanti bija dzirdēt gan par EC2 niansēm, gan par citu ES dalībvalstu pieredzi EC2 pārņemšanā. Kā zinām, katrā Eirokodeksu darbības valstī ir savas tradīcijas, gūtā pieredze un pieeja būvniecības procesam kopumā. Līdz ar to, kas vienā valstī tiek uzskatīts par ierastu praksi, tas citā var likties nepieņemami. Jāatzīmē, ka no Briseles apmācībās klātesošajiem aptuveni 80 būvkonstrukciju projektētājiem, ikdienā pēc EC2 projektē tikai 1/3, kas liecina, ka arī ES dalībvalstīs neiet viegli ar pāreju uz vienoto Eirokodeksu standartu bāzi.

Ikvienam būvkonstrukciju projektētājam būs ļoti noderīgi iepazīties ar EC2 komentāriem, ko sagatavojuši EC2 izstrādātāji – saite uz komentāriem pieejama Jana Veļičko prezentācijā. Drīzumā ar prezentāciju varēs iepazīties arī mūsu mājaslapā.

 
Otrā sanāksmes daļa tika atvēlēta diskusijai par Autoruzraudzību. Dažas no izteiktajām atziņām:

  • autoruzraugam jau pašā būvdarbu sākumā ir jāveic ieraksts autoruzraudzības žurnālā, norādot tos etapus, kuros viņš ir uzaicināms uz būvi;
  • autoruzraugam ir tiesības veikt uzraudzību, bet tas nav pienākums, ja par to netiek slēgts līgums un noteikta atlīdzība. Autoruzrauga pienākumiem nav jāpārklājas ar būvuzrauga pienākumiem;
  • nereti būvuzraugu izpratne par būvkonstrukciju tehniskajiem risinājumiem ir visai zema;
  • nereti autoruzraudzību veic arhitekts, nepieaicinot būvinženieri un paturot sev ne tikai visu atlīdzību, bet arī visu risku. Kas šajā gadījumā ir zaudētājs – protams, ka pasūtītājs, kurš nesaņem kvalitatīvu pakalpojumu;
  • celtnieki un projektētāji nedrīkst atrasties katrs savā nometnē, to sadarbība ir par pamatu kvalitatīvam būvniecības procesam;
  • kamēr skaidri nebūs noteikts būvprojekta sastāvs, būvprojektēšanas posmi un atbildība, tikmēr grūti noteikt arī būvprojekta autoruzraudzības apjomu un saņemamo atlīdzību.

Klātesošie vienojās turpināt šo tematu, kad LBPA projekta sastāva darba grupa būs izstrādājusi būvprojekta sastāva prasības.

Šoreiz uz tikšanos bija ieradies arī LBS valdes pārstāvis un pieredzējis būvkonstrukciju projektētājs Aldis Grasmanis.

Sanāksme neiztika arī bez jauno biedru uzņemšanas – LBPA pievienojās pieci jauni aktīvisti.

Ceram, ka novembrī jau varēsim informēt Jūs par visām mūsu aktivitātēm ar LBPA jaunās mājaslapas starpniecību.

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšēdētājs

Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk