LBPA septembra aktivitātes

Lai arī daudzviet septembris, kā pirmais mēnesis pēc atvaļinājuma sezonas, paiet klusi, gausām uzsākot jaunās sezonas darba gaitas, LBPA tas pagājis netipiski piepildīts ar dažādām aktivitātēm un notikumiem. Lai visi interesenti, kas seko līdzi LBPA gaitām, būtu informēti par mūsu aktualitātēm, gribam aizsākt tradīciju katru mēnesi Jūs informēt par biedrības aktivitātēm un aktualitātēm:

1. Uzsākta jauno biedru uzņemšana – septembrī LBPA uzņemti 12 biedri. Jāatzīmē, ka ne visi mūsu biedri šobrīd aktīvi projektē – dzīve ir piespiedusi ne vienu vien sertificēto projektētāju mainīt savu darba vidi, uzsākot strādāt gan būvprojektu vadībā, gan arī nonākot ražošanas uzņēmumos un būvfirmās. Neskatoties uz to, šie speciālisti joprojām jūtas piederīgi būvkonstrukciju projektētāju saimei un pauž cerības kādreiz atgriezties projektēšanā.

2. Atjaunota tradīcija reizi mēnesī būvinženieriem sanākt kopā uz LBPA sēdi, lai noklausītos mūsu biedru sagatavotajās prezentācijas, izvērstu diskusijas, apmainītos viedokļiem, apkopotu izdarīto un nospraustu jaunus mērķus. Septembra sēdi apmeklēja vairāk kā 30 cilvēki, pie kam daļa no tiem vēl tikai plāno kļūt par LBPA biedriem.

3. 29.septembrī LBPA biedri viesojās A/S LODE Keraterm bloku ražotnē Ānē, iepazīstoties ar Keraterm ražošanas tehnoloģiju un niansēm. Noderīga bija A/S LODE Attīstības direktora J.Kļaviņa prezentācija par ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem. Eiropas Komisijas izstrādātā koncepcija ilgtspējīgai būvniecībai ir liels izaicinājums, ar kuru mums nāksies saskarties jau no 2013.gada 1.jūlija – vai mēs būsim gatavi? Lai paliktu tirgū, mums ir jābūt tam gataviem.

4. 30.septembrī LBPA valdes locekļi devās vizītē uz LR Ekonomikas ministriju, tiekoties ar Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktori I.Ošu. Vizītes laikā tika prezentētas LBPA aktivitātes un plāni, diskutēts par iespējām sadarboties Būvniecības likuma un vispārīgo būvnoteikumu izstrādes jomā, gan arī runāts par citiem ar nozari saistītiem jautājumiem. Tika noskaidrots, ka EM ir ņēmusi vērā LBPA iesniegtos priekšlikumus Būvniecības likuma pamatprincipos. Tika panākta vienošanās par ciešāku sadarbību būvniecības nozares attīstībā, ar mērķi sakārtot tieši būvprojektēšanas nozari.

5. Septembrī uzsākts un turpināts aktīvs darbs pie:
  • biedrības jaunās mājaslapas izstrādes;
  • projektēšanas labās prakses standarta izstrādes;
  • būvprojekta aprēķina sējuma un tehniskā projekta sastāva izstrādes;
  • priekšlikumu izstrādes jaunajam Būvniecības likumam;
  • sadarbības partneru tīkla veidošanas.

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšēdētājs

Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk