LBPA tiekas ar LBS

Šī gada 11.oktobrī notika LBPA un LBS valdes pārstāvju tikšanās.

LBPA pārstāvji prezentēja savu organizāciju, tās mērķus, idejas un darbības virzienus. Diskusijas gaitā tika secināts, ka mūsu (LBS un LBPA) mērķi, kas attiecas uz būvkonstrukciju projektēšanas nozari, ir līdzīgi. LBS pārstāvji piekrita daudzām no LBPA idejām, priekšlikumiem, situācijas analīzei.

Viennozīmīgu atbalstu guva vēlme radīt Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares iekšējo kvalitātes standartu, par ko jau sākotnēji un aktīvi ir iestājušies LBPA biedri. Kā noskaidrojās, šāds standarts jau ir radīts mūsu ceļu projektētājiem. Tika nolemts apvienot pūles šī standarta radīšanā. Aldis Grasmanis, kas pārstāv vienu no vadošajiem nozares spēlētājiem – BKB, atzina, ka ir grūti tirgū cīnīties ar tādiem tirgus dalībniekiem, kuri par zemu cenu piedāvā produktu, kuru pat grūti nosaukt par tehnisko projektu gan zemās kvalitātes, gan neatbilstošā apjoma un detalizācijas dēļ. Tālis Straume piekrita, ka projektēšanas izmaksas sastāda pārāk mazu daļu no kopējām, ar būvniecības procesu saistītajām, izmaksām un jāmeklē risinājumi šīs daļas palielināšanai.

Tāpat LBPA informēja LBS par arvien sarūkošo sertificēto būvkonstrukciju projektētāju skaitu Latvijā. Atbilstoši Līgas Gailes veiktajam pētījumam, patlaban uz katriem 2 sertificētajiem arhitektiem ir tikai 1 sertificētais būvinženieris, bet līdz 2015.gadam situācija var mainīties līdz 1 uz 3. Būvkonstrukciju projektēšanas nozare, kas ir viens no kvalitatīvas un ilgtspējīgas būvniecības stūrakmeņiem, šobrīd finanšu resursu un motivācijas trūkuma dēļ ir uz kritiskās robežas – turpināt strādāt, neko nemainot, tādejādi vēl vairāk degradējot būvniecības vidi Latvijā, vai veikt būtiskas izmaiņas – ievērojami palielinot finanšu pieplūdumu nozarei, izstrādājot kvalitātes standartus, sekmējot Latvijas ilgtspējīgas būvniecības attīstību un piesaistot nozarei jaunos speciālistus.

Šīs tikšanās rezultātā tika nolemts sanākt uz nākamo apaļā galda tikšanos jau tuvāko mēnešu laikā, lai lemtu par kopīgiem soļiem Latvijas būvniecības procesa uzlabošanai.

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšēdētājs

Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk