Jaunā būvniecības likuma izstrāde

Šī gada 11.oktobrī notika pēdējā šī sasaukuma LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sēde, kurā piedalījās arī LBPA valdes pārstāvji. Patīkami redzēt, ka LBPA iesūtītā vēstule par Būvniecības likumu nonākusi arī pie citiem nozares pārstāvjiem, valsts un nevalstiskajām organizācijām. Tas mums sniedz iespēju dot skaidrus signālus par mūsu politiku un nostādnēm Būvniecības likuma ietvarā.

Komisijas sēdē tika prezentēta LR Ekonomikas ministrijas (EM) koncepcija būvniecības pamatnostādnēm 2012.-2016.gadam. Šis dokuments patlaban vēl atrodas izstrādes stadijā, bet ceram, ka drīzumā tā redakciju varēsim nodot arī Jūsu izvērtēšanai. Ir skaidrs, ka mums, kā nozares speciālistiem, ir jāpalīdz EM darbā ar šo dokumentu, lai tas atspoguļotu tos jautājumus, kas rūp arī mums.

Tāpat EM pārstāvji pauda cerību, ka jau no 2013.gada visus projektus būs iespējams nodot skaņošanai elektroniskā veidā. Patlaban šāda sistēma jau darbojas Igaunijā, kā rezultātā projektētājiem vairs nav jāskraida pa atbildīgajām iestādēm ar projektu sējumiem – būvprojektu iesniegšana, izvērtēšana un akceptēšana notiek elektroniski.

Komisijas sēdes noslēgumā komisijas vadītājs Ašeradena kungs informēja, ka Būvniecības likumprojekts, vadoties pēc nākamās Saeimas ieskatiem, var tikt turpināts izskatīt Saeimas komisijā, vai var atgriezties uz Saeimas pirmo lasījumu vai pat Ministru kabinetu. Katrā ziņā tas nozīmē, ka mums jāturpina strādāt pie likumprojekta izstrādes un jātur roka uz pulsa, lai jaunajā Būvniecības likumā tiku ietvertas būvkonstrukciju projektētāju intereses.

Arī turpmāk LBPA valde sola aktīvi līdzdarboties Saeimas komisijas sēdēs, kā arī informēt par jautājumu virzību šajā komisijā.

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšēdētājs

Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk