2012.gada studentu darbu pētījumu tēmas.

Rakstā apkopotas studentu darbu tēmas 2012.gada ziemas sesijai divās Latvijas augstskolās. Tēmu apkopojuma mērķis ir:
  1. veicināt sadarbību starp augstskolu mācībspēkiem;
  2. informēt industriju par augstskolās notiekošajiem pētījumiem;
  3. izvirzīt industrijai aktuālas pētījumu tēmas;
  4. iesaistīt industriju pētniecības procesā un finansēšanā;
  5. iesaistīt industriju noslēguma darbu aizstāvēšanā un recenzijā;
  6. attīstīt dialogu starp praktizējošiem būvinženieriem un pētniekiem.

Būtu ļoti liela vēlme no interesentiem saņemt komentāros atsauksmes par tēmām, izvēršot diskusiju par to, ko būtu nepieciešams padziļinātāk pētīt konkrētu tēmu ietvaros. Papildinformācijas iegūšanai iespējams pa e-pastu sazināties ar apkopojuma autoru Kasparu Bondaru.

 

  • RTU, Būvniecības fakultāte

Būvražošanas katedra

Tēma Students Vadītājs
Paliekošo veidņu sistēmu izmantošanas perspektīvas M.Vilnītis
Zemes siltumsūkņu izmantošanas iespējas Latvijas mājsaimniecībās. M.Vilnītis
Saliekamā dzelzsbetona elementu izmantošanas perspektīvas. M.Vilnītis
Problēmas un risinājumi jaunu ēku siltumizolācijas izviedošanas darbos. M.Vilnītis
Ekonomiska risinājuma noteikšana pamatiem. M.Vilnītis
Metāla kopņu ekonomiska projektēšana. M.Vilnītis
Ēku energoefektivitātes pārbaudes metodika un tās pielietošana praksē. M.Vilnītis
Raksturīgās problēmas un to risinājumi ēku renovācijas projektos. M.Vilnītis
Gāzbetona pielietošanas prakse un perspektīvas Latvijā. M.Vilnītis
Tehnoloģisko procesu intensifikācija ar elektromagnētisko lauka impulsa palīdzību V.Mironovs
Perforēto metālisko materiālu izmantošanas iespējas būvniecības tehnologijā V.Mironovs
Feromagnētiskie sorbenti izlieto naftas produktu savākšanai V.Mironovs
Impulsu-magnētiska materiālu apstrāde V.Mironovs
Smagais betons un tā pielietošanas iespējas būvniecības tehnoloģijā V.Mironovs
Dzelzs pulveru izmantošana betona un keramisko materialu izstrādei V.Mironovs
Jauni poraini materiāli un izstrādājumi V.Mironovs
Tapskrūvju piemetināšanas impulsu procesu pētīšana V.Mironovs
Akustiskās metodes perforēto tērauda materiālu īpašību pētīšanā V.Mironovs
Dispergatori un to pielietošana nanomateriālu ievadīšanai ūdens-cementa šķīdumos V.Mironovs
Birstošo materiālu izkraušanani no bunkuriem ar elektromagnētiska lauka palīdzību V.Mironovs
Mūsdienīgas konveijeru ierīces būvniecībā V.Mironovs
Jaunie materiāli un parklājumi aizsardzībai pret koroziju un gamma starojumu V.Mironovs
Pneimotransporta ierīces beramo materiālu transportēšanai V.Mironovs
Kompozīti AI-W-B šķiedru bāze V.Mironovs
Šūnu metāliskie un keramiskie materiāli un to pielietojums V.Mironovs
Būvmašīnu drošības kritēriji V.Mironovs
Būvmašīnu iekārtas diagnostika un remonts V.Mironovs
Impulsu elektroizlādes tehnoloģijas būvniecībā V.Mironovs
Plastmasu metināšana būvniecibā V.Mironovs
Fibrolīta pielietojuma ēku būvniecībā analīze J.Noviks
Mazstāvu ēku pamatu pastiprināšana un remonts J.Noviks
Kļūdu analīze grīdu ierīkošanā J.Noviks
Kļūdu analīze jumta ierīkošanā J.Noviks
Hidroizolācijas ierīkošana pagrabos J.Noviks
Pāļu pamatu ierīkošanas efektivitāte J.Noviks
Paliekošo veidņu ierikošanas efektivitāte J.Noviks
Pasīvo māju ierīkošanas efektivitāte J.Noviks
Pulēta betona grīdu ierīkošanas efektivitāte J.Noviks
Konstrukciju pastiprināšana pirms mansarda izbūves J.Noviks
Optimāla jumta seguma veida izvēle J.Noviks
Optimāla skaņizolācijas ierīkošana ēkās J.Noviks
Ārsienu bez speciālas siltumizolācijas ierīkošanas analīze J.Noviks
Optimālas ārsienu konstrukcijas izvēle mazstāva ēkām J.Noviks
Siltumsūkņu izmantošanas ēku apkurei izvēles analīze J.Noviks

 
Civilo ēku būvniecības katedra

Tēma Students Vadītājs
Esošu koka struktūru datoranalīze Julija Šiļina K.Bondars
Kompozīto čaulpāļu nestspējas analīze Arita Šolina K.Bondars
Mūra mehānika pēcsabrukuma stadijā Dzjuba Kristīne K.Bondars
Grunts likvifikācija iedziļināšanas procesā zem dzenamo pāļu gala Kuģis Pēteris K.Bondars
Vēja spiediena efekta analīze fasādēm Roziņš Rihards K.Bondars
Saules radiācijas ietekmes analīze uz ēkas norbežojošajām konstrukcijām Rutulis Jānis K.Bondars
Grīda uz grunts nestspējas analīze Diāna Momota K.Bondars
Mūra materiāla degradācijas analīze Kamendere Edīte K.Bondars
Esošu ēku koka pamatu degradācijas analīze Breidaks Jānis K.Bondars
Vēja plūsma modelēšana Lapsiņš Juris K.Bondars
Lokana atbalstsienas pasīvais spiediens Šterns Kristaps K.Bondars
Horizontāli slogoti pamatu robežstāvokļi un elastība Vītols Ēriks K.Bondars
Pamatnes sagatavošnas kritēriji grīdām uz grunts Dedelis Kristaps K.Bondars
Pamatnes uzlabošana Šķēls Pēteris K.Bondars
Pamatnes nomaiņas raksturlielumu analīze Eniks Dāvis K.Bondars
Seklo pamatu horizontālā elastība K.Bondars
Seklo pamatu horizontālās nestspējas robežstāvoklis K.Bondars
Atbalstsienu aprēķina metodikas K.Bondars
Gruntsūdens iedarbe uz pamatu konstrukcijām K.Bondars
Grunts izskalošanas robežstāvoklis K.Bondars
Atbalstsienas enkurojuma uzspriegums K.Bondars
Pāļu gala paplašinājuma metodes un aprēķins K.Bondars
Ģeotekstilu un ģeorežģu aprēķina metodika K.Bondars
Skrūvpāļu sēšanās analīze K.Bondars
Pāļu lauka testa metodiku attīstība K.Bondars
Pāļu lauka testa datu apstrāde K.Bondars
Lokans pamats uz elastīgas pamatnes K.Bondars
Piebēruma blīvēšana aiz atbalsta sienas K.Bondars
Tērauda pāļu materiāla ekspluatācijas ilgmūžība K.Bondars
Atbalstsienu inovatīvās konstrukcijas K.Bondars
Konsoles atbalstsienas konstrukcijas optimizācija K.Bondars
Gruntsūdens plūsmas izmaiņas dziļo pamatu būvniecībā K.Bondars
Dzenamo pāļu sitiena enerģijas absorbcija K.Bondars
Pāļu materiāla optimizācija K.Bondars
Pamatu deformāciju minimizācija uz apkārtējo apbūvi K.Bondars
Būvmašīnu vibrācijas slodzes iedarbe uz pamatni K.Bondars
Pāļu tehnoloģiju apkopojums un aprēķinu atšķirības K.Bondars
Putustikla kompozītās konstrukcijas K.Bondars
Stikla virsmas defektu ietekmes minimizācija K.Bondars
Homogenizēta mūra materiāla definēšana K.Bondars
Defektu ietekme uz mūra pārsegumiem K.Bondars
Mūra pastiprinājuma analīze K.Bondars
Spriegumu koncentrātori mūra konstrukcijās K.Bondars
Vēja pulsācijas slogojums K.Bondars
Esošu būvkonstrukciju pretestība progresīvajam sabrukumam K.Bondars
Stikloto alumīnija konstrukciju sistēmas un to dažādie pielietojuma veidi Armands Šers J.Grabis

 
Būvkonstrukciju katedra

Tēma Students Vadītājs
Saliktu kompozītu liektu elementu nestspējas analīze R.Sardiko K. Rocēns
K. Rocēns
Tērauda cauruļkopņu mezglu aprēķina iespējas pēc eironormām R.Ozoliņš
Vanšu sistēmas ietekme uz pārseguma parametriem R.Ozoliņš
Augstās stiprības betonu un škiedrbetonu īpašību analīze G.Sirmovičš A.Krasņikovs
Šķiedrbetona konstrukciju deformatīvo īpašību analīze L.Pakrastiņš
Dzelsbetona ēku progresējošā sabrukuma parametru analīze J.Veličko L.Pakrastiņš
Stiepta kompozīta nesošā elementa racionāla risinājuma pētījums O.Kirjanova D.Serdjuks
Liellaiduma vanšu pārseguma nesošo elementu darbības izpēte A.Samsonovs D.Serdjuks
Koka elementu skaldes aprēķinos lietoto metožu analīze I.Mieriņš
OSB plātņu, kā vēja saišu pielietojuma izpēte I.Mieriņš
Dzelzsbetona un tērauda karkasa konstruktīvo variantu analīze N.Tirāns
Tērauda kupola konstruktīvo variantu salīdzinošā analīze V.Aleksīns N.Tirāns
Monolīta dzelzsbetona pārseguma konstruktīvo variantu salīdzinošā analīze D.Kleina V. Mitrofanovs
Bezsiju monolīta dzelzsbetona plātnes analīze balstu zonā A.Dronsutis V. Mitrofanovs
Bezsiju monolīta dzelzsbetona pārseguma parametru analīze J.Dzenis V. Mitrofanovs
Līmēta koka loku un rāmju, racionālas konstrukcijas izvēle Ģ.Bērziņš
Kroku racionālās formas izpēte Ģ.Bērziņš
Dažādu pāļu tipu darbības analīze M.Jankaitis A.Sprince
Rāmja statiskās shēmas ietekme uz tā šķērsgriezumu Baiba Grāpēna R. Ozoliņš
Betona klases pamatojums dzelzsbetona konstrukcijās Māris Luste L.Pakrastiņš
Stiegrbetona siju darbības analīze ar galīgo elementu metodi Artūrs Bikovs L.Pakrastiņš
Liellaiduma monolīta starpstāvu pārseguma izvēles komplekss pamatojums Māris Bauers L.Pakrastiņš
Saspriegta dzelzsbetona gājēju tiltu tehniski ekonomiskais salīdzinājums Einārs Jaunzems L.Pakrastiņš
Viļņota jumta seguma kā stinguma diafragmas darbības analīze L.Gaile
Lietoto tērauda rāmju izvēles (aprēķina?) īpatnības Eiropas valstīs L.Gaile
Arku ar iepriekš saspriegtām vantīm darbības analīze Valērija Sorokina. V.Goremikins
Kopnes režģa atsevišķu risinājumu darbības analīze V.Goremikins
Betona rukuma un šļūdes eksperimentālā izpēte Daiga Aumeistere A.Sprince
Betona agrās šļūdes eksperimentālā izpēte Būmanis Ģirts A.Sprince
Augstas stiprības betonu aprēķina īpatnības A.Sprince

 
Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa

Tēma Students Vadītājs
Strukturētā mehānika ķieģeļu mūra sagrūšanā Dilba Anatolijs A.Korjakins
Vēsturisku konstrukciju ilgstošas deformācijas monitorings, izmantojot optiskās šķiedras sensorus A.Korjakins
Superplastifikatoru darbības ietekme uz betona fizikāli-mehāniskām īpašībām A.Korjakins
Betona un dažāda profila stieņu stiegrojumu savienojumu raksturs A.Korjakins
Putustikla pielietošana ārsienu siltumizolācijai A.Korjakins
Putustikla pielietošana grīdu un pamatu izolācijā, to efektivitāte A.Korjakins
Ekspluatācijas īpašību regulācijas īpatnības koksnes un kūdras materiāliem A.Korjakins
Putupolistirola plākšņu siltumizolācijas novērtējums A.Korjakins
Elektrisko un magneta lauku pielietojums fibrobetona ražošanā Sosnovska Anna A.Korjakins
Blīvu un porainu ģipšu izstrādājumu ekoloģiskā vērtība un to pielietošana dzīvojamo māju būvniecībā A.Korjakins
Porainu betonu ilgmūžības izvērtējums dzīvojamo māju būvniecībā A.Korjakins
Gāzbetona ilgmūžības izvērtējums būvobjektos A.Korjakins
Smagā betona ekoloģiskais izvērtējums atkarībā no sastāva A.Korjakins
Gaisa piesārņojuma ietekme uz ēkām Rīgas pilsētas centrā A.Korjakins
Ekoloģiski sertificētie dekoratīvie sienu apdares materiāli A.Korjakins
Dzīvokļa remonta ekoloģiskie pamati A.Korjakins
Veselībai nekaitīga vide būvobjektā Larionovs Nikolajs A.Korjakins
Betons kā aizsarglīdzeklis radiācijas starojumam Bendža Kristīne A.Korjakins
Salmu izmantošana sienu siltumizolācijā Cimermanis Aivars A.Korjakins
Ekoloģiskā siltumizolācijas materiāla izgatavošana Ieleja Beāte A.Korjakins
Ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli Popova Jūlija A.Korjakins
Ražošanas radītās ekoloģiskās problēmas Eiropas Savienības valstīs Pabērzs Mārtiņš A.Korjakins
Betona atkritumu pārstrādāšana, izejvielu iegūšana priekš jauna betona un dzelzsbetona Fedulovs Pāvels A.Korjakins
Betona stiegrošana ar kompozītmateriāliem A.Korjakins
Koksnes materiālu degamības samazināšana Zarembo Aleksejs A.Korjakins
Dažāda veida šķērsgriezuma racionāla izvēle koka kolonnām Galviņa Baiba A.Korjakins
Koka kopņu racionālā parametru noteikšana Trofimovs Vjačeslavs A.Korjakins
Toksisko rūpniecības atkritumu uzglabāšanas un sajaukšanas konteinera konstrukcijas izstrāde no tērauda šķiedrbetona A.Korjakins
Dzelzsbetona ēku konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu A.Korjakins
Nanomateriālu pielietojums būvniecībā Bučinskis Aleksejs A.Korjakins
Sastāvu optimizācija organisko pildvielu aizsardzībai un sienu materiālu stiprības palielināšana A.Korjakins
Arkveida tiltu un autoceļu konstrukcijas no tērauda šķiedrbetona Talanovs Ivans A.Korjakins
Nanotehnoloģijas –noteikto īpašību garantija keramiskajiem materiāliem A.Korjakins
Metāla fibrobetona elementu spiedes stiprība A.Korjakins
Stiegrotu ar korozijas izturīgu nemetālisku stiegrojumu betona elementu konstruktīvas īpatnības A.Korjakins
Pasīvo māju projektēšanas Latvijā Bārda Edgars A.Korjakins
Būvmateriāli pasīvo māju būvniecībā Krēģere Inese A.Korjakins
Jumta seguma materiāli Tupesis Normunds A.Korjakins
Veselībai nekaitīga vide būvobjektā Jansone Rūta A.Korjakins
Esošu pagrabu hidroizolācijas renovācija Antonova Justīne A.Korjakins
Sabiedrisko ēku skaņu izolācijas optimāla izpēte Aune Ieva A.Korjakins
Stiklotu fasāžu ekspluatācijas problēmas Barkāns Juris A.Korjakins
Saules enerģijas izmantošana ēku energoefektivitātes uzlabošanai Bicūze Sanita A.Korjakins
Siltumnīcu konstrukciju efektivitātes optimizācija Jarovojs Aleksandrs A.Korjakins
Mūsdienu siltumizolācijas materiālu efektivitātes novērtēšana Lārmanis Edgars A.Korjakins
Siltas grīdas Kašļevs Kirils A.Korjakins
Ķieģeļu otrreizējā izmantošana būvniecībā Miķelsone Katrīna A.Korjakins
Vakuma siltumizolācijas paneļi Mišukovskis Dmitrijs A.Korjakins
Optimālā veidņu veidu izvēle Novicka Ineta A.Korjakins
Vides un energoefektivitātes aspektu analīze vienģimenes māju celtniecībā Latvijā Oliņš Jānis A.Korjakins
Toksisko rūpniecības atkritumu uzglabāšanas un sajaukšanas konteinera rekonstrukcija Pipirs J. A.Korjakins
Gaisa piesārņojuma ietekme uz ēkām Rīgas pilsētas centrā Popova Darja A.Korjakins
Gāzbetona ilgmūžības izvērtējums būvobjektos Rastopčins Aleksandrs A.Korjakins
Betona un dažādu profilu stieņu stiegrojumu savienojuma raksturs Ručevics Rihards A.Korjakins
Fibrobetons ar metāliskiem elementiem Ruļevičš Žaņa A.Korjakins
Skaņas ierakstu studijas projektēšanas problēmu risinājums Rutkovska Tamāra A.Korjakins
Dzelzsbetona ēku konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu Saliņš Arnis A.Korjakins
Cementa kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju izstrāde Smerdevs A A.Korjakins
Porainu betonu ilgmūžības izvērtējums dzīvojamo māju būvniecībā Sorokina Jekaterina A.Korjakins
Metāla kopnes ekonomiska izvēle Strateičuks E A.Korjakins
Apmetums ar paaugstinātām siltumizolācijas īpašībām Stupele Olga A.Korjakins
Kaņepju spaļu izmantošana vieglkonstruktīvajos elementos Šinka Māris A.Korjakins
Pasīvo mājas energoefektivitātes aprēķinu metodikas optimizācija Šteinberga Ligita A.Korjakins
Energoefektivitātes uzlabošana ofisu ēkai Stokholmā Šulce Alise A.Korjakins
Jumta nesošo koka konstrukciju ekonomiskā izvēle Šutins Matīss A.Korjakins
Pāļu optimāla izvēle Vestmane A A.Korjakins
Ekoloģisko pasīvo māju projektēšana Zariņš Kārlis A.Korjakins
Ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli Jablonskis Andis A.Korjakins
Nanobetons: koncepcija un problēmas Žukovs Pjotrs A.Korjakins
Betona un dažāda profila stieņu stiegrojuma savienojumu raksturs Leimants Modris A.Korjakins
Smagā betona pamatmateriālu ekoloģiskais izvērtējums atkarībā no pielietojuma būvobjektos Magada Jevģēnijs A.Korjakins
Porainu betonu ilgmūžības izvērtējums dzīvojamo māju būvniecībā Mihailova Jūlija A.Korjakins
Dzīvokļa remonta ekoloģiskie pamati Skudra Ilmārs A.Korjakins
Rūpniecisko ēku grīdas segumi Šķila Mareks A.Korjakins
Ekspluatācijas īpašību regulācijas īpatnības koksnes un kūdras materiāliem Vekskovskis Mihails A.Korjakins
Stiklšķiedras kompozīta materiāla pielietojums būvniecībā Dzivulskis Maksims A.Korjakins
Nanodispersās sistēmas celtniecības materiālu ražošana Ivaškova Tatjana A.Korjakins
Inovācijas laminātu stiklu veidos Jahimčuka Inga A.Korjakins
Nanosistēmu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē Jaroščums Vladislavs A.Korjakins
Nanodispersās sistēmas celtniecības materiālu ražošanā Jaungailis Mārtiņš A.Korjakins
Šķiedrbetona konstrukciju inženierprojektēšanas metodes Joņins Andrejs A.Korjakins
Nanobetonu ražošanas tehnoloģijas Kara Patricija A.Korjakins
Dzelzbetona konstrukciju modelēšana spriegotā deformācijas stāvoklī hlorīdu izraisītās korozijas un karbonizācijas kopējā iedarbībā Korzans Valērijs A.Korjakins
Korozijas bojāto, ekspluatējamo dzelzsbetona konstrukciju nestspēja Kuzmins Sergejs A.Korjakins
Lieces stiprības palielināšana dzelzsbetona sijām izmantojot oglekļa šķiedru laminātus Lasmane Inga A.Korjakins
Betona korozijas frontes attīstība agresīvā vidē Stepanova Anastasija A.Korjakins
Nanosistēmu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē Straujeva Anastasija A.Korjakins
Jaunas tehnoloģijas betona ražošanas nozarē Šaršova Anastasija A.Korjakins
Stikla šķiedru betona konstrukciju inženierprojektēšanas metodes Vīksne Viktors A.Korjakins
Sāļu veidošanās mehānismi uz ēku ārsienām D.Bajāre
Betona sagrūšanas mehānisms sulfātu ietekmē D.Bajāre
Mūra sanācijas apmetumi un to efektivitātes salīdzinājums D.Bajāre
Karbonātiežu kompleksā izmantošana celtniecības materiālu ražošanā D.Bajāre
Betonu salturības uzlabošana D.Bajāre
Celtniecības ģipsis, tā īpašības un pielietojums D.Bajāre
Betonu pildvielas, to ietekme uz betona īpašībām D.Bajāre
Dzelzsbetonu kondstrukciju korozija un aizsardzība D.Bajāre
Dzelzsbetona konstrukcijas saturības ietekmējošie faktori D.Bajāre
Būvmateriālu akustiskās īpašības D.Bajāre
Betona prognozējamās ilgmūžības pārbaudes metodes D.Bajāre
Gāzbetona veidi, to testēšanas metodiku apkopojums D.Bajāre
Hidrofobo pārklājumu ietekme uz dažādu būvmateriālu ilgmūžību D.Bajāre
Izsālījumi uz mūru sienu virsmām D.Bajāre
Būvgružu reciklēšanas attīstība pasaulē D.Bajāre
Rūpniecisko klinkera kompozīciju biobojājumu izpēte D.Bajāre
Pēc ķīmiskajām īpašībām atšķirīgu šķiedru siltumizolācijas materiālu ugunsnoturība un ugunsbīstamība D.Bajāre
Mikrofobo pārklājumu ietekme uz dažādu būvmateriālu ilgmūžību D.Bajāre
Fāžu maiņas materiālu pielietošana būvmateriālu ražošanā Kazjonovs Jānis D.Bajāre U.Lencis
Raksturīgākie trūkumi ēkas ārpuses siltināšanā ar putu polistirolu J.Biršs
Atkritumu izmantošana putubetona ražošanā J.Biršs
Ar naftas produktiem piesūcinātu dzelzsbetona konstrukciju izturība J.Biršs
Cementa fizikālās īpašības J.Biršs
Grīdas segumi no lamināta plākšņu materiāla J.Biršs
Specializētie grīdu segumi (sporta hallēs) J.Biršs
Monolīto dzelzsbetona grīdu betonēšanas īpatnības J.Biršs
Horizontālo hidroizolāciju ierīkošanas paņēmieni būvēm Ēdolfa Elīna J.Biršs U.Lencis
Pagraba sanācija J.Biršs
Efektīvie organisko-minerālie betoni ar paaugstinātām siltuma un skaņa izolācijas īpašībām J.Biršs
Raksturīgie trūkumi un problēmas ēkas ārējā siltināšanā izmantojot putu polistirolu Vilks Ivo J.Biršs
Ģipša sienu izstrādājumu ražošana un ekspluatācija Virsis Elvijs J.Biršs
Ģipša sienu izstrādājumu ražošana un ekspluatācija Zālītis Klāvs J.Biršs
Sauso betona maisījumu izmantošanas perspektīva būvniecība J.Biršs
Termokoksne ēku būvniecībā J.Biršs
Pašattīrošo fasādes apdares materiālu analīze Lejiņa Ieva J.Biršs
Dzelzbetona konstrukcijas dažādās ķīmiskās vidēs Stašulāne Iveta J.Biršs
Ēkas konstrukciju norobežojošo materiālu mitruma stāvokļa raksturojums Brants Artūrs J.Biršs
Ēkas norobežojošo konstrukciju materiālu mitruma stāvokļa raksturojums Kurpeņa Viktors J.Biršs
Pasīvmājas Lēmanis Guntis J.Biršs
Ārējo norobežojošo koksnes materiāla konstrukciju siltumtehniskie un fizikālie parametri pie mainīgiem mitruma apstākļiem Līkops Pēteris J.Biršs
Ēkas konstrukciju norobežojošo materiālu mitruma stāvokļa raksturojums Lipskis Dainis J.Biršs
Pasīvo māju tehnoloģiskās iespējas Puķe Pauls J.Biršs
Pasīvās mājas Reiters Uģis J.Biršs
Metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzība jūras un ostas hidrotehniskajās būvēs J.Biršs A.Kovaļovs
Koka konstrukciju mehāniskais stāvoklis ilgstošas ekspluatācijas laikā Kalniņš Jānis A.Ūdris
Mehāniskās metodes horizontālās hidroizolācijas ierīkošanai vēsturiskās ēkās A.Ūdris
Kokmateriālu sortiments Latvija un aizsardzība pret bojājumiem A.Ūdris
Būvobjektu tehniskā stāvokļa novērtēšanas A.Ūdris
Būvju kalpošanas resursi A.Ūdris
Dažādu izpētes metožu pielietošana būvobjektu pārbaudēs A.Ūdris
Būvju un konstrukciju izturēšanās dažādu slodžu apstākļos A.Ūdris
Vides faktoru ietekme uz ēkām A.Ūdris
Būvkonstrukciju ugunsaizsardzības nodrošināšana A.Ūdris
Būvtehnoloģiska rakstura jautājumi, veicot betonēšanas darbus konkrētos objektos Rīgā Brencis Krists A.Ūdris
Dabīgās izcelsmes augu materiālu otrreizējā izmantošana būvniecībā Bubins Kārlis A.Ūdris
Betona paraugu iespīlējuma ietekme uz sklerometrisko mērījumu rezultātiem Kirilovs Aleksandrs A.Ūdris
Aizsargpārklājumu salīdzinājums betonam, kurš pakļauts hidrostatiskam spiedienam Linkeviča Vija A.Ūdris
Moderna betona veidi un to klasifikācija Tupesis Romāns G.Šahmenko
Modificētie betoni ar augstu triecienizturību G.Šahmenko
Fibrobetons ar disperso tērauda stiegrojumu G.Šahmenko
Tērauda disperso šķiedru pielietojums monolītā betona grīdās G.Šahmenko
Pulverveida piedevas betona sastāvā G.Šahmenko
Pašblīvējošais augstās stiprības betons G.Šahmenko
Sevišķi augstās izturības betona pielietojums būvniecībā G.Šahmenko
Sevišķi augstās izturības betona izgatavošana G.Šahmenko
Sevišķi augstās izturības betona deformātīvo īpašību izpēte G.Šahmenko
Sevišķi augstās izturības betona pielietojums laiduma konstrukcijām G.Šahmenko
Nanomateriālu pielietojums sevišķi augstās izturības betona iegūšanā G.Šahmenko
Alternatīvas mikropildvielas augstas efektivitātes betona iegūšanai Osipovs Sergejs G.Šahmenko
Dolomīta blakusproduktu izmantošana betona sastāva G.Šahmenko
Dolomīta blakusproduktu pielietojums vieglbetona iegūšanai G.Šahmenko
Cementa aktivizācija augstas stiprības betona iegūšanai G.Šahmenko
Sevišķi augstās izturības betona pielietošanas ekonomiska efektivitāte Apsītis Rihards G.Šahmenko
Betona mikro pildvielu granulometrijas izpēte G.Šahmenko
Tirgus pieejamo cementu fizikāli mehānisko īpašību salīdzinājums G.Šahmenko
Tirgū pieejamo cementu dispersitātes izpēte Balahovičš Gatis G.Šahmenko
Betona grīdas ar disperso stiegrojumu Poļitiko Viktors G.Šahmenko
Betona superplastifikatori: nātrija sulfāts, nanostruktūra un efektivitāte G.Šahmenko
Augstās stiprības un īpaši augstās stiprības betoni ar disperso stiegrojumu G.Šahmenko
Pašblīvējošais betons: stiprība un sastāva projektēšana Adaškevičs Eduards G.Šahmenko
Pneumatiskie veidņi čaulu konstrukcijām G.Šahmenko
Disperso materiālu ģeometrisko parametru izpēte G.Šahmenko
Liekto betona elementu bīdes noturības paaugstināšana G.Šahmenko
Polimēra šķiedru ietekmē uz betona īpašībām G.Šahmenko
Eiropas standartizācija būvmateriālu nozarē G.Šahmenko
Betons ar augstu sulfatizturību G.Šahmenko
Modernie betona veidi un to klasifikācija G.Šahmenko
Būvmateriālu ūdens izturības izpēte G.Šahmenko
Celtniecības plātņu izgatavošana no koksnes G.Šahmenko
Nanodaļiņu saturošu būvmateriālu ietekmē uz veselību G.Šahmenko
Nanobetonu īpašību izpēte Piontkevičs Boriss G.Šahmenko
Nemetalisko šķiedru ietekme uz betona salturību G.Šahmenko
Betonu kapilāras uzsūces pētījumi G.Šahmenko
Saistvielas iegūšana no otrreizēja betona G.Šahmenko
Betona rukuma procesu izpēte G.Šahmenko
Ekoloģiskas siltumizolācijas iegūšana G.Šahmenko
Salmu pielietojums sienu siltumizolācijai G.Šahmenko
Betona rukumu procesu izpēte G.Šahmenko
Betona maisījumu konsistences izpēte Trabša Valdis G.Šahmenko
Fibrobetons ar fibrām no polimērmateriāliem G.Šahmenko
Vietējo dolomītu izmantošana betona iegūšanai Bormanis Jānis G.Šahmenko
Kompozītais būvelements izmantojot nanobetonu Spidbergs V G.Šahmenko
Ražošanas kvalitātes kontrole auksti deformēta tērauda stiegrojumam Surovceva Inga G.Šahmenko
Vietējie ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli Šāvelis Alvis G.Šahmenko
Stikla pakešu izvēle Šubins Jānis G.Šahmenko
Dabisko šķiedru siltumizolācija ar hidrauliskā kaļķa saistvielu Umlejs M G.Šahmenko
Eiropas standartizācija būvmateriālu nozarē Voroņenko Filips G.Šahmenko
Saistvielas aktivizācija sevišķi augstu īpašību betonu iegūšanai Pletin Nelya G.Šahmenko
Pulverveida piedevas betona sastāvā Martiņeca Marina G.Šahmenko A.Korjakins
Siltumizolācijas materiāli Bielins Vitauts P.Kara
Reflektīvie siltumizolācijas materiāli Putns Mārtiņš P.Kara
„Aukstuma” tiltiņu aprēķinu metodes P.Kara
Gāzbetona sīkbloku salīdzinošā analīze Latvijas būvmateriāli tirgū P.Kara
Ārsienu siltināšanas sistēmas ar akmens vati, minerālvati, putupolistirolu Gulbis Roberts P.Kara
Algoritma izstrādāšana optimālas ārsienu sistēmas izvēlei Dabra Kristīne P.Kara
Jumta segumu materiāli Buivids Aleksandrs P.Kara
Metāla jumta seguma materiāli un to pielietojums būvniecībā P.Kara
Akmens apdares materiālu ilgmūžības novērtēšanas metode P.Kara
Plaisu veidošanas mehānisms un biobetona koncepcija P.Kara
Plaisu veidošanās mehānisms un betona koncepcija Krastiņš Roberts P.Kara
Mikro- un nanopildvielu izmantošana betonu ražošanā P.Kara
Stikla atkritumproduktu apjomu Latvijā piemērotība mikro- un nanopildvielu iegūšanai P.Kara
Vietējo rūpniecisko blakus produktu un atkritumu izmantošana betona ražošanā Stokmanis-Blaua Valdemārs P.Kara
Pašblīvējošo betonu, augstas stiprības betonu, bezsegregācijas betonu ar samazinātu cementa daudzumu iegūšana un īpašības P.Kara
Mikro- un nanopildvielas loma betona struktūras izveidē P.Kara
Tradicionālas rūpnieciskās ražošanas atkritumi kā betona pildvielas P.Kara
Bezatkritumu ražošanas tehnoloģijas betona koncepcijā P.Kara
Cementa ražošanas efektivitātes uzlabošana, lai samazināt CO2 izmešu apjomu P.Kara
Betona struktūras pakojuma uzlabošanas paņēmieni P.Kara
Ekoloģisko un ekonomisko faktoru uzlabošana betonu ražošanā P.Kara
Zaļie jumti un konstruktīvie risinājumi Pastars Pēteris P.Kara
Reflektīvie siltumizolācijas materiāli Lapena Agnese P.Kara
Kūdras izmantošana siltumizolācijas materiālu ražošanā. Aktivētās kūdras saistvielas iegūšana un tās izmantošana kūdras/kokskaidu siltumizolācijas kompozītos Toropovs Nikolajs P.Kara
Zinātniski tehniskā uzturēšana un monitorings augstām, tehniski sarežģītām, liellaiduma ēkām U.Lencis
Mūsdienīgu materiālu izmantošanas pieredze vēsturisku ēku atjaunošanā U.Lencis
Mūsdienīgi rekonstrukcijas un hidroizolācijas risinājumi U.Lencis
Veco ēku pagrabu hidroizolēšanas paņēmieni Namsone Eva U.Lencis
Bionoturīgi betoni hidrotehniskām būvēm U.Lencis
Pašblīvējošais betons: faktori, kas ietekmē masas plūstamību Kaplers Edgars U.Lencis
Betona un dzelzsbetona nesagrajošo metožu pielietošanas īpašības mainīga mitruma apstākļos U.Lencis
Pašblīvējošais betons: elastības modulis un šļūde U.Lencis
Mitruma ietekme uz sklerometrijas mērījumu rezultātiem betonā Kļaviņš Kristaps U.Lencis
Ēku optimāla izvēle Ozoliņš Kaspars U.Lencis
Dobo ķieģeļu efektivitātes novērtēšana P.Kļaviņš
Ēku ārsienu materiālu kompleksā analīze P.Kļaviņš
Pagrabu hidroizolācijas konstruktīvie risinājumi Kukainis Toms P.Kļaviņš
Sausie maisījumi būvniecībā P.Kļaviņš
Ruļļu materiālu jumta segums, tā pielietojums būvniecībā P.Kļaviņš
Rupjās pildvielas iegūšana no otrreizēja betona Gērķis Artūrs P.Kļaviņš
Nano betons: koncepcija un problēmas S.Gaidukovs
Nanosistēmas būvniecības materiālzinātnēs S.Gaidukovs
Nanoķīmijas pielietojumi celtniecības materiālu ražošanas tehnoloģijās: inženierzinātniskās problēmas, virzieni un realizācijas piemēri S.Gaidukovs
Nanoķīmijas izmantošana būvmateriālu un būvtehnoloģiju nozarē: inženierzinātniskā problēma, virzieni un realizācija S.Gaidukovs
Betonu plastifikatori S.Gaidukovs
Betona bloku priekšrocības un to būvniecība E.Skuķis
Flīžu materiāla (apdares) īpašības E.Skuķis
Atvieglotās norobežojošās konstrukcijas Latvijā Semjonovs Dmitrijs E.Skuķis
Optimālu konstrukciju projektēšana no koksnes E.Skuķis
Siltuma zudumu kontroles metodes dažāda tipa ēkās Šņepsts Viktors E.Skuķis
Betona izmantošana izolācijā pret radiācijas starojumu Vaido Sergejs E.Skuķis
Flīžu materiāla (apdares) īpašības Demjanova Tatjana E.Skuķis
Kompozītmateriāla dubultprofila deformatīvo īpašību izpēte Caruna Ilona K.Kalniņš
Dzelzbetona pastiprināšana ar polimērmateriāliem Eglīte Agita Uzulniece
Fibrobetona pielietošana dzīvojamo māju konstrukcijās Ķempe Uldis A.Krasņikovs

 

  • LLU, Lauku inženieru fakultāte

Arhitektūras un būvniecības katedra

Tēma Students Vadītājs
TUKŠUMUS VEIDOJOŠO (Bubble Deck®, Cobiax® ETC.) PĀRSEGUMA BETONĒŠANAS TEHNOLOĢIJA Sandis Bīriņš lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
BŪVNIECĪBAS PUBLISKO IEPIRKUMU KONKURSU PROBLĒMAS Felikss Ciunels docente, Dr.oec. Sandra Gusta
GĀZES SPIEDIENA IZVĒLE IZPLEŠANĀS TRAUKOS, SLĒGTĀS APKURES SISTĒMĀS Sandis Čalpa Asoc.prof., Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis
SILTUMS UN ENERĢIJA NO SAULES PROJEKTA DETALIZĀCIJAS ANALĪZE Jānis Freibergs lektors, Mg.sc.ing. Aldis Cimermanis
MATERIĀLU ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA BŪVNIECĪBĀ Līga Freimane lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
BŪVNIECĪBAS PUBLISKO IEPIRKUMU KONKURSU ANALĪZE PAR 2008. – 2010. GADU Kalvis Gruntmanis docente, Dr.oec. Sandra Gusta
GUĻBŪVJU ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS UN IESPĒJAMIE UZLABOJUMI Jānis Igaunis lektors, Mg.sc.ing. Raitis Brencis
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS Nadežda Ivanova lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
ETAG 004 normu ietekme uz siltināšanas kvalitāti Renārs Joma Asoc.prof., Mg.sc.ing.Silvija Štrausa
APZAĻUMOTIE PĀRSEGUMI Guna Kancāne lektors, Mg. oec. Andris Stankevičs
DZERAMĀ ŪDENS ATDZELŽOŠANA Aigars Kozlovskis lektors, Mg. oec. Andris Stankevičs
EKOLOĢISKĀ PIRTS BŪVNIECĪBA – GUĻBŪVES PIRTIS Andis Kūms lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
AS „LODE” RAŽOTAIS CELTNIECĪBAS BLOKS KERATERM 25 AKU NO SILTUMCAURLAIDIBAS VIEDOKĻA Jānis Kūms docente, Dr.oec. Sandra Gusta
KOKU KONSTRUKCIJU UGUNSDROŠIBAS PAŅĒMIENU APKOPOJUMS Aigars Ķudis lektors Valentīns Buiķis
ZIBENS AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS Reinis Līcis lektors, Mg. oec. Andris Stankevičs
EKOLOĢISKO MATERIĀLU PIELIETOJUMS BŪVNIECĪBĀ Dainis Liepa lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
EKOLOĢISKO MATERIĀLU IZMANTOŠANA BŪVNIECĪBĀ Mārtiņš Muitinieks lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
BIOGĀZES IEGŪŠANAS, IZMANTOŠANAS TEHNOLOĢIJAS LAUKSAIMNIECĪBĀ Viesturs Okmanis lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
ENERGOEFEKTĪVA BŪVNIECĪBA Toms Priede lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
VIENKAUSA ESKAVATORA IZVĒLES PAMATPRINCIPU ANALĪZE Jānis Priedīte docents, Dr.sc.ing.Juris Jurševskis
SAULES ENERĢIJAS IZMANTOŠANA Roberts Rapšs lektors, Mg. oec.Andris Stankevičs
TORŅA CELTŅA IZMANTOŠANAS TEHNISKI EKONOMISKIE ASPEKTI LATVIJĀ Vadims Remeiķis docents, Dr.sc.ing.Juris Jurševskis
METĀLA KONSTRUKCIJU UGUNSDROŠĪBAS PAŅĒMIENU APKOPOJUMS Matīss Siliņš lektors Valentīns Buiķis
INFRASARKANĀ APKURE Olga Starpina lektors, Mg. oec. Andris Stankevičs
SILTUMIZOLĀCIJADS MATERIĀLU PIELIETOJUMS SKAŅAS ABSORBĒŠANAI Romāns Šķesters lektors, Mg.sc.ing. Raitis Brencis
BŪVNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS LATVIJĀ Iļja Tarajans lektors, Mg. oec. Andris Stankevičs
SILTINĀŠANAS DARBU BŪVKVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA Zane Udrovska lektors, Mg.sc.ing. Andris Vulāns
PRETENDENTU ATLASES UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES ANALĪZE BŪVDARBU PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS Egita Važa docente, Dr.oec. Sandra Gusta
ĒKAS RENOVĀCIJAS PROJEKTA DETALIZĀCIJAS ANALĪZE Lauris Vidžis Asoc.prof., Mg.sc.ing.Silvija Štrausa
SALIEKAMO DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU IZMANTOŠANA DZĪVOJAMO MĀJU BŪVNIECĪBĀ Kaspars Viškers lektors, Mg. oec. Andris Stankevičs
DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS IEKŠĒJO SILTUMA PLŪSMU ANALĪZE Elīna Šņepste Asoc. prof., Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis

 

Dalies tālāk