2011.gada aizstāvēto studentu darbu tēmas.

Rakstā mēģināts apkopot pieejamo informāciju par 2011.gadā studentu aizstāvētajiem noslēguma darbiem būvniecības specialitātē divās Latvijas augstskolās. Mērķis šim apkopojumam ir:

  1. sniegt industrijai sistematizētu informāciju, iesaistīt industriju pētniecības darbā;
  2. sniegt informāciju studentiem, lai notiktu esošo pētījumu materiālu izmantošana nākošajiem darbiem, samazinot laikietilpību pamatojumu izstrādei un atlicinot lielāku laiku savu pētījumu veikšanai;
  3. mācībspēkus informēt par pētījumie radniecīgas nozares augstskolā, celt pētījumu zinātnisko līmeni.

Interesenti laipni lūgti izteikt savas domas, vērtējumus komentāros. Papildinformācijas iegūšanai iespējams pa e-pastu sazināties ar apkopojuma autoru Kasparu Bondaru.

 

  • RTU, Būvniecības fakultāte

Būvražošanas katedra

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Liektu augstas stiprības fibrobetona paraugu darbības analīze Voskresenska Tatjana G.Šahmenko
Mūra datoraprēķini deformētajā stadijā Jure Liene K.Bondars
IV78 profila pakešu loga izstrāde ar noteiktām īpašībām Bule Evita A.Korjakins
Kūdras izmantošana siltumizolācijas plātņu ražošanā Trapiņa-Jēče Renāte A.Korjakins
Monolītā dzelzsbetona ēkas aprēķins un konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu Beinarovičs Dainis A.Korjakins
Betons kā aizsarglīdzeklis radiācijas starojumam Kitovs Dmitrijs A.Korjakins
Koksnes un līmes adhēzija kompozītmateriālu izgatavošanā Jurika Agate A.Korjakins
Kompozīto materiālu elastīgo īpašību identifikācija Kovaļovs Andrejs J.Barkanovs
Jumta pārseguma kopnes optimizācija un ekonomiskais salīdzinājums viesu namam Cēsīs Ābrams Mārtiņš G.Šahmenko
Fibrobetona elementu lieces stiprības analizēšana Strožs Māris V.Ā.Lapsa
Putustikls būvniecībā: tehnoloģija, būvprakse, ekonomija un ekoloģija Gavrilovs Andrejs V.Ā.Lapsa
Putustikla pielietošana jumtu konstrukciju un ārsienu izolācijā Šitkovskis Dmitrijs A.Korjakins
Monolītā dzelzsbetona ēkas aprēķins un konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu Pavlovs Igors A.Korjakins
Siltumizolācijas būvmateriāli zemā purva kūdras pamatā Čertkova Tatjana A.Korjakins
Kaņepju spaļu izmantošana siltumizolācijas materiālu izstrādē Freimane Monta G.Šahmenko
Korozijas bojāto ekspluatējamo dzelzsbetona konstrukciju nestspēja Strods Aigars A.Korjakins
Veidņu sistēmu pielietojuma analīze dažādu monolīto konstrukciju betonēšanas darbiem Kravalis Uldis J.Noviks
Sienu siltināšanas metodes izvēle ķieģeļu mājās Sprudzāns Arnis A.Korjakins
Ūdens ietekme uz poliestera polimērbetona mehāniskajām īpašībām Rokina Nataļja A.Korjakins
Būvkonstrukciju ugunsaizsardzība Kokorevičs Artjoms A.Korjakins
Pārseguma plātņu racionālas stiegrošanas metodes Kļaviņš Edgars M.Vilnītis
Polimēru nanokompozīta pārklājums betonam Martjuševa Nadežda S.Gaidukovs
Sienas siltumizolācijas plātne no dabiskas izcelsmes vilnas Mošāns Andrejs J.Biršs
Seklie pamati, to racionāla projektēšana Birznieks Mārcis T.Kidiks
Nesošo mūra sienu bloku salīdzinājums Mincāns Mikus B.Gaujēna
Zemas enerģijas patēriľa ēku analīze salīdzinājumā ar tradicionālo būvniecību Auga Alvis B.Gaujēna
Poraino keramisko būvizstrādājumu iegūšana, izmantojot alumīnija metāllūžņu pārstrādes sārņus Zakutajevs Mareks D.Bajāre
Pasīvā māja Vīgants Jānis J.Biršs
Mitruma migrācijas procesi jaunās paaudzes gāzbetona ārsienās Zandersons Jānis M.Vilnītis
Orientēts fibrobetons ēku pārsegumam: tehnoloģija un konstrukcijas Silmanovičs Artis V.Ā.Lapsa
Apsildāmu ēkas seklie pamati un to attīstības virzieni Jakimovs Nikolajs V.Ā.Lapsa
Putubetona galveno fizikāli-mehānisko īpašību izpēte un pielietošanas efektivitāte Vasiļjevs Semjons M.Vilnītis
Nehomogēnais fibrobetons ēku grīdām: tehnoloģijas un konstrukcijas Pužulis Jānis V.Ā.Lapsa
Autoceļu akustiskie paneļi (analīze un novērtējums) Krivovs Konstantins V.Ā.Lapsa
Salmu ķīpu sienu ēkas Bankava Liene B.Gaujēna
Metāla kopnes racionāla projektēšana pēc Eurocode3 un SNIP 2-23-81* Jansons Renārs J.Noviks
Saplākšņu līmējuma kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde Veinbergs Vilnis K.Kalniņš
Zema enerģijas patēriņa (pasīvās) ģimenes mājas un to attīstības virzieni Rauza Rolands V.Ā.Lapsa
Ārējo faktoru ietekme uz siltuma plūsmas procesiem ārsienu norobežojošās konstrukcijās Oševerovs Konstantins M.Vilnītis
Jaunākās pēcsaspriegto konstrukciju tehnoloģijas, to problēmas un risinājumi Tarasovs Jevgēnijs M.Vilnītis
Siltumizolācijas materiāli un to pielietojums energoefektivitātes paaugstināšanā Bačojs Sergejs T.Kidiks
Projektēšanas vadlīniju izstrāde un validācija saplākšņa sendviča konstrukcijām Labans Edgars K.Kalniņš
Pārsegumu konstrukciju skaņas izolācijas risinājumi Tarbuns Ainis M.Vilnītis
Sienu siltumizolācijas materiālu parametru analīze Briedis Dāvis M.Vilnītis
Gāzbetona norobežojošo konstrukciju tehniski ekonomiskais salīdzinājums Blikerts Jānis M.Vilnītis
Metāla kopnes optimizācija ar pilnā faktora eksperimentu Veršalovičs Sergejs A.Korjakins
Rīgas Svētā Pētera baznīcas metāla konstrukciju torņa noslogotāko kollonu nestspējas resursu analīze Kozorovicka Anna J.Grabis
Metāla kolonnas nestspējas analīze Buls Oskars A.Korjakins
Latvijas”būvnormatīva LBN 207-01 metodikas aprobācija Eirokodeksa LVS EN 1997-1 prasībām Zaharāns Lauris K.Bondars
Eirokodeksu ieviešanas prakse Latvijā Šulce Inga V.Ā.Lapsa
Jumtu segumu materiāli Grīnis Artūrs P.Kara
Betona bruģakmens noturības izpēte Reinieks Kristaps G.Šahmenko
Ārējās apdares materiālu ietekme uz mitruma migrācijas procesiem gāzbetona ārsienās Šačkovs Aleksejs M.Vilnītis
Līmētu koka elementu fizikāli-mehānisko īpašību izpēte Ivanovs Aleksandrs M.Vilnītis
Augstas stiprības dekoratīvais betons Ieviņa Santa G.Šahmenko
Māla sastāva un keramikas apdedzināšanas ietekme uz gala produkta kvalitāti Garklāvs Valdis J.Noviks
Monolītu dzelzsbetona plātņu optimizācija Paegleskalne Agnese J.Noviks
Lielupes vidusskolas sporta zāles akustiskais aprēķins Ulmanis Mikus J.Grabis
Betona šļūdes procesu izpēte Jefimova Jekaterina G.Šahmenko
Alternatīvu kolonnu risinājumu inženierekonomiskā izpēte Bulmanis Miķelis Edvards M.Vilnītis
Telpiskās koka kopnes ar metāla savilci racionālie parametri Korņijenko Vladimirs V.Goremikins
Svārstību slāpētājsistēmu analīze un pielietojums Eizenbergs Andris L.Gaile
Stiegrbetona siju analīze ar galīgo elementu metodi Bikovs Artūrs L.Pakrastiņš
Monolīta dzelzsbetona pārseguma lieces momentu noteikšanas salīdzinošā analīze Kleina Diāna V.Mitrofanovs
Nanokompozītu materiālu īpašību noteikšana ar nesagraujošām metodēm Akišins Pāvels J.Barkanovs
Piecu slāņu “sendviča” tipa kompozīta dinamiskā analīze Adsons Pāvels J.Barkanovs
Enkurskrūvju darbības analīze betona pamatiem Grūbe Kaspars L.Pakrastiņš
Vēja iedarbes uz dažādu formu pārsegumiem analīze Mureņecs Leonīds D.Serdjuks
Bezsiju monolīta dzelzsbetona pārseguma deformāciju ietekmējošo parametru analīze Dzenis Jānis V.Mitrofanovs
Bezsiju monolīta dzelzsbetona plātnes analīze balstu zonā Dronsutis Arūns V.Mitrofanovs
Tērauda siju nestspēja saistībā ar vispārējo noturību Strode Svetlana R.Ozoliņš
Dažāda veida stiegrbetona pārsegumu ekonomiskais salīdzinājums Strazds Vladislavs L.Pakrastiņš
Monolīta pārseguma varianta izvēles pamatojums Drazņins Staņislavs L.Pakrastiņš
Liellaiduma vanšu pārseguma nesošo elementu darbības izpēte Kitajevs Igors D.Serdjuks
Liellaiduma vanšu pārseguma stinguma palielināšanas iespēju analīze Belousa Marina D.Serdjuks
Sniega slodzes ietekme uz pārsegumiem atkarībā no to formas Zvejnieks Andris D.Serdjuks
Kesonu tipa parseguma platnes: konstrukcijas, tehnologijas un attistibas virzieni Baškatovs Aleksandrs V.Ā.Lapsa
Nanodispersas sistēmas celtniecības materiālu ražošanā Aļehnoviča Diāna A.Korjakins
Viegls fibrobetons pārsegumam Legzdiņa Guna G.Šahmenko
Kūdras materiāli, to ekspluatācijas īpašību regulācijas īpatnības Upeniece Līga A.Korjakins
Rīģeļa savienojuma ar kolonnu darbības izpēte Malcenieks Agnis J.Šliseris
Mitruma apmaiņa betona grīdās Šuvalovs Oļegs J.Biršs
Pasīvo ēku būvniecība Latvijā Rjutkinena Nataļja A.Korjakins
Lokšņu stiklu konstrukciju uzlabošana ar virsmas pārklājumiem Perlovska Inga K.Bondars
Betona aizsardzība un hidroizolācija agresīvā vidē Tarkovs Dmitrijs A.Korjakins
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 464. sērijas kompleksa renovācija Upītis Mārtiņš A.Korjakins
Iepriekšsaspriegtu dobu tērauda siju nestspējas pētījums Vilkājs Vilnis R.Ozoliņš
Koka lokveida pārsegumu racionālo parametru noteikšana Vasiļjevs Aleksandrs A.Korjakins
Paliekošo veidņu izmantošanas efektivitāte Kovtuns Aleksandrs J.Noviks
Skaņas izolācijas nodrošināšana ēkās Bērziņš Ģirts J.Noviks
Problēmu risinājumi hidrotehnisko būvju dzelzsbetona konstrukciju renovācijā Birzleja Gundars M.Vilnītis
Pasīvie ugunsaizsardzības pasākumi tērauda karkasa ēkās Kudesovs Aleksejs J.Kreicburgs
Siltumtehniski mērījumi ēku un būvju norobežojošās konstrukcijās Jakuševičs Igors M.Vilnītis
Savietoto jumtu problēmas un to risinājumi Zipa Larisa M.Vilnītis
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izmantošanas perspektīvas Štībelis Kaspars M.Vilnītis
Sendvičpaneļu norobežojošo konstrukciju tehniski-ekonomiskais salīdzinājums Vegneris Juris M.Vilnītis
Pasīvo ēku būvniecības tehnoloģijas Pavasars Artis T.Kidiks
Optimālā jumta seguma izvēle Deiča Karīna J.Noviks
Metāla jumta seguma materiāli un to pielietojums būvniecībā Daukšts Jānis P.Kara
Smagā betona pamatmateriālu ekoloģiskais izvērtējums atkarībā no pielietojuma būvobjektos Magada Jevgeņijs A.Korjakins
Ēku celtniecība un ekspluatācija augsta gruntsūdens līmeņa gadījumā Strēlnieks Arvis J.Noviks
Porainu betonu ilgmūžības izvērtējums dzīvojamo māju būvniecībā Mihailova Jūlija A.Korjakins
Ekscentriski spiestas metāla kolonnas projektēšana pēc Eirokodeksa 3 (EC3) Krieviņš Juris J.Noviks
Koka kopnes racionālas projrktēšanas izpēte Muižnieks Valdis A.Korjakins
Flīžu apdares materiālu īpašības Dubina Tatjana E.Skuķis
Ēku fasādes apdares veidu analīze Meļņikova Aija J.Noviks
Septiņstāvu dzīvojamā ēka ar pazemes autostāvvietu Luste Māris L.Pakrastiņš
Vēja iedarbe uz dažāda režģojuma koka torņiem Vītols Jānis I.Mieriņš
Optimāla arkveida koka nesošo konstrukciju izvēle Kirilovs Ivans J.Noviks
Metāla kopņu aprēķina metodiku salīdzinājums pēc Eurocode 3 un SNIP Zvagulis Jānis J.Noviks

 

Ceļu un tiltu katedra

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
Gruntsūdens atsūknēšanas paņēmieni būvbedrē un to efektivitātes analīze Naumovs Viktors A.Paeglītis
Veidņu materiāla ietekme uz dzelzsbetona virsmas kvalitāti Šaporenko Vitālijs A.Paeglītis
Būvbedres norobežojošās konstrukcijas un to izvēles analīze Loškarjovs Kirils A.Paeglītis
Saspriegtā stiegrojuma ilglaicības analīze Afanasjevs Ivo A.Paeglītis
Projektēšanas metodoloģija ģeosintētisko materiālu pielietošanai ceļu būvē Baroyan Yervand B.Jeļisejevs
Spriegbetona bojājumu ietekme uz tilta kalpošanas laiku Bergs Mārcis A.Paeglītis
Torkretbetona pielietošana tiltu konstrukcijām un to analīze Pētersons Ainis A.Paeglītis
Autoceļu un ielu izbūves metodes un risinājumi nestabilas grunts apstākļos Asarītis Aigars B.Jeļisejevs
Betona virsmu aizsardzības metožu efektivitātes analīze Vīksne Matīss A.Paeglītis
Pāļu pielietojumu analīze pamatos Skudra Viktors A.Paeglītis
Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzības pasākumu efektivitātes analīze Ermansons Toms A.Paeglītis
Polimērmodificēto bitumenu pielietojumu izpēte Tilčika Vineta V.Haritonovs
Augstas stiprības betona pielietošanas tiltu konstrukcijās efektivitātes analīze Krastiņš Artūrs A.Paeglītis
Zemes klātnes būvniecība ziemas apstākļos Ozoliņa Ketija E.Zonbergs
Latvijas derīgo izrakteņu ieguve un to kvalitātes pārbaude Lucijanovs Artūrs B.Jeļisejevs
Zemes klātnes tehnoloģiju pielietojums uz vājas nestspējas gruntīm Melecis Artūrs O.Koemecs
Augstas veiktspējas betonu pielietošanas analīze tiltu konstrukcijām Mičs Kaspars A.Paeglītis
Tiltu atvairbarjeru efektivitātes analīze Grosa Maija A.Paeglītis
Iespējamās seismiskās slodzes iedarbības novērtējums Latvijas tiltiem Paeglīte Ilze J.Smirnovs
Pētījums par stiegrojuma korozijas ietekmi un tilta balstu kolonnu nestspēju Junkurēns Mārtiņš A.Paeglītis
Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšana ar līmētajiem stiegrotajiem plastikātiem Vikmanis Jānis A.Paeglītis
Betonēšanas analīze vasaras un ziemas apstākļos Zanribs Artūrs A.Paeglītis
Stiegrojuma korozijas ietekmes analīze uz dzelzsbetona siju tiltu nestspēju Ziemelis Māris A.Paeglītis
Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izmantošanas priekšrocību analīze tiltu būvniecībā Latvijā Radovics Mārtiņš A.Paeglītis

 
 

  • LLU, Lauku inženieru fakultāte

Arhitektūras un būvniecības katedra

Pētījuma nosaukums Students Vadītājs
TĒRAUDA ŠĶIEDRU UN BETONA SAVSTARPĒJĀS SAISTES PĒTĪJUMI ATKARĪBĀ NO ŠĶIEDRU FORMAS UN LEŅĶA Jānis Bokums, Ģirts Pūcītis lektors, Mg.sc.ing.Ulvis Skadiņš
AUKSTI FORMĒTU TĒRAUDA ELEMENTU ŠĶĒRSGRIEZUMU ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANA Atis Dandens asoc. prof., Dr.sc.ing., Jānis Kreilis
SPRIEGUMU UN DEFORMĀCIJU PĒTĪJUMI MAKSIMĀLĀ ŠĶĒRSSPĒKA ZONĀ KOKA SIJĀM AR IECIRTUMIEM Almants Krišāns asoc. prof., Dr. sc. ing.Lilita Ozola
Stingā koka elementu savienojuma nestspējas Teorētiskā analīze un Eksperimentālā pārbaude Kalvis Līcis asoc. prof., Dr. sc. ing.Lilita Ozola
PĀĻU UN STABVEIDA SEKLIE PAMATI VĀJĀS GRUNTĪS Artūrs Lubiņš asoc. prof., Dr. sc. ing.Guntis Andersons
TĒRAUDA ŠĶIEDRU IZVIETOJUMS, TĀ IETEKME UZ FIBROBETONA ELEMENTU NESTSPĒJU Aigars Madžulis, Agnis Zurkovs lektors, Mg.sc.ing.Ulvis Skadiņš
Betona stiprības ietekme uz dažādu formu tērauda šķiedru saistes īpašībām ar betonu Jānis Murāns, Artūrs Sedliņš lektors, Mg.sc.ing.Ulvis Skadiņš
BLAKUS PAMATU IETEKMES ANALĪZE Jurijs Pesčinskis asoc. prof.,, Dr. sc. ing.Guntis Andersons
KONSTRUKCIJAS APRĒĶINA MODEĻA DEFINĒŠANAS PROBLĒMA Pēteris Strazdiņš asoc. prof., Dr. sc. ing.Lilita Ozola
Koka elementu savienojumu veidi siju galu atjaunošanai Sergejs Šaplavskis asoc. prof., Dr. sc. ing.Lilita Ozola

Dalies tālāk