Kluba sapulce 2013.01.25

Kluba tikšanās dienas kārtība:

Sanāksmes vieta – Āzenes iela 16/20, 202. kabinets.

Valdes sēde – jauno biedru uzņemšana no plkst. 17:00.

Pasākuma sākums plkst. 18:00, ierašanās un neformāla gaisotne no plkst. 17:30.

Pasākuma noslēgums ap plkst. 21:00.

Oficiālā daļa

Prezentācijas un diskusijas:

  • Informatīvais ziņojums par LBPA Profesionālo standartu LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” – LBPA darba grupas informatīvais ziņojums par nesen publicēto Profesionālā standarta 2012.gada versiju. Šis standarts ne tikai definē mūsu pienākumus, bet arī atvieglo mūsu dzīvi gan vienojoties ar pasūtītāju par projektēšanu, gan arī izstrādājot un aizstāvot mūsu projektus (LBPA valdes loceklis Normunds Tirāns).
  • Prezentācija: Augstceltņu aprēķina modeļa novērtējums izmantojot konstrukcijas eksperimentāli iegūtos frekvenču mērījumus – jo sarežģītāka un atbildīgāka būve, jo lielāka nozīme projekta izstrādes gaitā pieļautajām neprecizitātēm un kļūdām. Lai izvairītos no nelabvēlīgām sekām objekta ekspluatācijas laikā vēl objekta būvniecības gaitā iespējams veikt eksperimentālus būves frekvenču mērījumus un salīdzināt tos ar izstrādātajiem aprēķinu modeļiem. Šī pārbaudes metode tika izmantota arī pašmāju augstceltņu projekta Z-torņu izstrādes laikā (ar prezentāciju uzstāsies Jans Veļičko no IG Kurbads un Līga Gaile no RTU).
    Skatīt prezentāciju.

  • Diskusija: Vai ziemā jumti jātīra? – par nelaimi šajā īsajā ziemā jau paspējušas notikt vairākas avārijas, kad jumti iegruvuši neizturot sniega slodzi. Lai nākotnē izvairītos no šādām avārijām, ir pēdējais laiks diskusijai visupirms projektētājiem savā starpā un tad arī ar sabiedrību. Nozares speciālistiem ir jādod skaidri norādījumi, kā rīkoties ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem, lai izvairītos no turpmākām avārijām (LBPA valdes loceklis Gatis Počs).

Prezentāciju ietvaros paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Neoficiālā daļa

Patīkama sabiedrība, brīva gaisotne, diskusijas, viedokļi un labs garastāvoklis.

Dalies tālāk